16 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PL-x 172/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 10 5 . Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"; PL-x 172/2018; caracter ordinar; 7 amendamente admise, 13 respinse. Din partea comisiilor, prezentarea raportului suplimentar comun.

Alexandru Stănescu Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 28 martie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", cu modificările şi completările ulterioare, în vederea clarificării procedurii de scoatere definitivă din fondul forestier naţional sau din circuitul agricol a terenurilor destinate realizării Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003. În şedinţa din data de 3 aprilie 2019, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisiile sesizate în fond. Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comună din data de 9 aprilie 2019.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Alexandru Stănescu În urma dezbaterii... Numai puţin... În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul comun nr. 4c-3/192/2018 din 26 martie 2019, respectiv nr. 4c-5/155 din 16 martie 2019. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Sorin Bumb? Doriţi să interveniţi? Vă rog.

Sorin-Ioan Bumb Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL va susţine acest proiect pentru că dă posibilitatea, pe lângă unităţile administrativ-teritoriale şi persoanele fizice şi juridice să aplice la acest Program naţional de dezvoltare, "Schi în România", care va duce la dezvoltarea turismului în munţi. Şi am mai completat anexele cu toate zonele în care am considerat - la Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură, fiind raport comun - că se poate dezvolta acest sport. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Nicolae Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Şi Grupul USR va susţine adoptarea acestui proiect de lege. În România sunt foarte multe zone defavorizate. Ştim foarte bine că zona montană este o zonă defavorizată. Iar înfiinţarea sau finalizarea acestor proiecte de pârtii de schi va duce, sperăm, la revitalizarea economică a acestor zone. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Korodi Attila.

Attila Korodi Bună ziua! Stimată doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, UDMR va susţine acest proiect de lege, mai ales că am reuşit să depăşim un element birocratic, care era în această lege. Această lege vorbea de unităţi administrativ-teritoriale care erau arondate unor zone de schi. Anexele, din fericire, vorbesc, în continuare şi în viitor, despre regiuni schiabile, care înseamnă mai multe unităţi administrativ-teritoriale laolaltă. Pot fi făcute proiecte integrate. Deci e o îmbunătăţire calitativă a legii. Şi proiectul de lege va fi susţinut de UDMR.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Cu un aşa consens... Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 7? Sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.

Ovidiu-Ioan Sitterli Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Supun atenţiei dumneavoastră corectarea unei erori materiale la proiectul de lege aflat pe ordinea de zi la poziţia 10 5 , PL-x 172/2018, la marginal 7, lista zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarnă, la judeţul Sibiu, localitatea Vadu, cum este scrisă în mod greşit, să se corecteze şi să apară localitatea Sadu. Vă mulţumesc.