23 septembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor (Pl-x 69/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi cred că mai avem timp de un singur proiect, cel de pe poziţia 9. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Pl-x 69/2018. Avem 5 amendamente admise. Din partea comisiei, prezentarea raportului. Vă rog.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Mulţumim, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor , trimisă cu adresa Pl-x 69 din 26 februarie 2018. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011, în vederea majorării cuantumului amenzilor şi a introducerii unor sancţiuni complementare pentru nerespectarea interdicţiei de abandonare a deşeurilor. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii şi avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 19 martie 2019. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Conform art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Varga.

Glad-Aurel Varga Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Conform legislaţiei în vigoare, deşeurile rezultate din construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări ale clădirilor nu se pot depozita în pubele, containere care au ca scop colectarea deşeurilor municipale. Dar nu pentru toate aceste demersuri, reparaţii sau amenajări este necesară o autorizaţie de construcţie. De aceea, există transportatori sau constructori care preiau de la populaţie deşeurile de construcţie şi le depun sau le elimină la întâmplare, la marginea localităţii, în păduri. Amenzile care se percep la acest moment sunt mici, în comparaţie cu costurile pe care le implică preluarea deşeurilor menţionate de către operatorii economici din domeniu, iar impactul depozitării necontrolate a acestor tipuri de deşeuri este major. Având în vedere că pentru deşeurile abandonate nu există obligativitatea de ridicare, curăţare, eliminare, am considerat necesară introducerea unei prevederi în acest sens, prin instituirea unei sancţiuni drastice, pentru a nu încuraja depozitarea deşeurilor în locuri nepermise. Consider că o creştere semnificativă, de fapt dublarea amenzilor, este o metodă prin care, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, vor fi determinate să renunţe, să-şi limiteze relele practici în acest domeniu. Această iniţiativă legislativă va contribui la demersul şi procesul de ecologizare a localităţilor noastre şi implicit la încurajarea depozitării selective a deşeurilor, dar va avea şi un impact semnificativ asupra calităţii vieţii oamenilor. Pentru acest proiect de lege le mulţumesc în primul rând tuturor colegilor din Comisia pentru mediu, dar şi colegilor din Biroul permanent care au mutat proiectul de lege în faţă. Ţinând cont de cele expuse mai sus, Grupul parlamentar al PNL va vota pentru. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Cornel Zainea, dezbateri generale.

Cornel Zainea Mulţumesc. Amenzile, în mod clar, sunt un element esenţial în protejarea mediului. Din păcate, avem amenzi care sunt doar pe hârtie, nu sunt suficienţi oameni pentru controale, e nevoie de reformarea Gărzii de Mediu. Eu sunt deputat de Ilfov. Primim sesizări de la oamenii din Ilfov, săptămânal, privind deşeuri abandonate pe câmp. Nu vreţi să vedeţi cum arată Ilfovul în acest moment. Efectiv este inundat de gunoaie şi de deşeuri. Din păcate, lipsa de investiţii în resursa umană şi faptul că nu avem suficienţi comisari la Garda de Mediu ne arată şi o complicitate, cumva, a statului. Acest proiect legislativ este un proiect bun, vom vota pentru. Din păcate, este şi o mică problemă acolo. Colectorii informali de deşeuri vor fi sancţionaţi. Oamenii aceştia cu o situaţie materială precară practic acopereau o nevoie reală din piaţă, erau oameni care făceau colectarea acelor deşeuri abandonate peste tot, pe câmp. Ei vor fi acum amendaţi. Cred că trebuie să ne gândim la o soluţie pentru a reuşi să acoperim şi această nevoie, precum ziceam. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Un singur reprezentant din ... Nu, că nu ne aflăm în procedură de urgenţă. Da, domnul Botez. Nu e! Am greşit eu! Nu! Pot interveni doi din partea fiecărui grup, numai că...

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu ... am depăşit ora 17,00. O să vă rog să comprimaţi.

Mihai-Cătălin Botez O să fiu scurt! Întâmplarea face că în ultima perioadă m-am interesat de modul în care se face colectarea deşeurilor, m-am interesat de modul în care funcţionează sistemul de colectare a deşeurilor şi, de fapt, ceea ce face sistemul să funcţioneze cât de puţin sunt aceşti colectori individuali informali. Prin această lege cred că efectiv îi scoatem din joc şi nivelul de colectare va fi foarte redus. Cred că ar trebui să fim atenţi şi să gândim, totuşi, o trecere treptată către acest mod, până la urmă normal, de funcţionare, prin aceşti delegaţi pe zone. Eu vă spun doar să vă gândiţi un pic şi haideţi să vedem ce facem cu proiectul acesta de lege, astfel încât trecerea să fie cât mai uşoară către noul sistem. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 5 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Propunerea merge la votul final. Închidem aici şedinţa noastră de astăzi. Vă doresc spor la treabă în comisii! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,04.