24 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PL-x 184/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice; PL-x 184/2019. Avem amendamente admise - 14 şi o anexă. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond, cine prezintă raportul comun? Domnul Alexandru Stănescu, prezentarea raportului comun.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au primit spre dezbatere în fond Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 43. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 43 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corectării unor aspecte apărute în timpul procesului de transpunere la nivelul legislaţiei naţionale de profil a dispoziţiilor Directivei nr. 2010/63 a Uniunii Europene, a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, ca urmare a necesităţii alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce îi revin României în calitate de stat membru UE. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Alexandru Stănescu Numai puţin, numai puţin.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Alexandru Stănescu În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ au propus, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise. În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât să propună plenului Camerei adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Şi o să începem cu nr. crt. ... Da, domnul Stănescu, vă rog.

Alexandru Stănescu O notă pentru Legislativ. În ceea ce priveşte nr. crt. 5 al Raportului comun, cu referire la modificarea art. 24, pentru unitate în redactarea Legii nr. 43, cu respectarea normelor de tehnică legislativă, precum şi pentru redactarea formei republicate a acestuia, este necesară şi redactarea titlului acestui articol. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Am reţinut şi ceea ce aţi adăugat. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 5, inclusiv cu modificarea prezentată mai devreme de domnul preşedinte, sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 6 la 14 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Şi avem şi o anexă. Dacă sunt obiecţii la anexă? Nu sunt. Adoptată. Proiectul de lege merge la votul final.