6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 275/2016). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 104. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Este PL-x 275/2016. Am mai avut. Probabil că este un alt... Staţi, să-l verificăm! Este un alt PL-x. Deci PL-x 275/2016. Pentru prezentarea raportului comun, Comisia pentru administraţie sau Comisia juridică.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 208/2015. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Guvernul a transmis un punct de vedere prin care susţine adoptarea iniţiativei legislative. Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 52 din Legea nr. 208/2015, în sensul introducerii unei cote de gen de minim 30% din numărul candidaturilor din partea unui competitor electoral, condiţie obligatorie pentru validarea listelor de candidaţi la alegerile parlamentare. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Tudor Benga.

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc, doamnă preşedinte. După cum vedeţi, proiectul acesta de lege, care este din 2016, a avut largă susţinere bipartinică şi multipartinică, la momentul acela. Dacă ne uităm, aşa, la democraţiile consolidate şi modul în care funcţionează, vedem că ţările care au democraţiile cele mai funcţionale şi standardul de viaţă cel mai ridicat, şi în special ţările scandinave, au, totodată, şi reprezentarea cea mai mare a femeilor în politică. Şi acum, ce e corelare, ce este şi cauzare, propriu-zis, e o lungă discuţie. Dar este foarte clar că numărul femeilor în politică a crescut şi în aceste ţări, datorită cotelor obligatorii, şi cred că este o presupunere destul de cinstită să credem că am putea avea efecte similare. Eu cred că este o propunere legislativă care poate să ajute mult înspre deschiderea şi echilibrarea competiţiei politice. Desigur, discuţia din comisie a luat multiple forme, în ce măsură este o chestie strict meritocratică, dacă impunem cote de gen sau nu. Părerea mea este că ar trebui să punem cote de gen. Părerea mea este că dacă impunem cotele de gen vom atrage mai multe femei în politică. Părerea mea este că dacă vom avea mai multe femei în politică, vom avea şi o politică mai incluzivă. Sunt surprins despre faptul că în final - şi am votat împotriva respingerii în comisie - sunt surprins că, în condiţiile în care proiectul de lege a avut la momentul introducerii în sistem largă susţinere multipartinică, ulterior lucrul acesta s-a schimbat. Mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Sunt de foarte mulţi ani în Parlamentul României. Ascult de foarte multă vreme oratori - femei şi bărbaţi - care susţin această idee, poate un procent şi mai mare de la diferite partide. Vorbesc în numele partidelor! Dar nu am observat niciun partid care să fi aplicat acest procent de bunăvoie, deşi nimeni nu l-a împiedicat. Totodată, trebuie să vă aduc aminte că majoritatea ţărilor, care au o astfel de prevedere, au o prevedere stimulativă sau punitivă financiar, ceea ce avem şi noi. S-a adoptat o lege pentru finanţarea partidelor, iar partidele primesc o sumă de bani în plus, în funcţie de numărul, de data aceasta, al doamnelor care vor fi pe listele electorale. Deci, avem o prevedere stimulativă, şi fiecare partid are toată largheţea de a avea chiar 50-50% dintre candidaţii eligibili. Căci cealaltă problemă este locul şi în care judeţ eu realizez să am această cotă? Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman.

Florin-Claudiu Roman Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Aşa începem de fiecare dată când vorbim de la tribună, şi dumneavoastră conduceţi. Nu cred că a fost nevoie de niciun fel de cotă de gen pentru ca unele doamne să ajungă preşedinţi de stat. Nu cred că a fost nevoie de niciun fel de cotă de gen pentru ca unele doamne să ajungă prim-ministru. Nu cred că a fost nevoie de niciun fel de cotă de gen pentru ca dragele noastre colege să devină parlamentare şi colege foarte serioase, pe care le respectăm cu toţii, chiar dacă nu întotdeauna cum trebuie, dar, în general, chiar ne exprimăm recunoştinţa şi aprecierea faţă de colegele noastre. Asta este viaţa pentru toată lumea. Toţi ne supunem unor reguli. Fie că discutăm de bărbaţi sau femei, mergem împreună în faţa alegătorilor şi cred că, dacă reuşim să-i convingem că avem idei bune, programe bune şi activitate foarte bună, o să-i convingem, indiferent că suntem bărbaţi sau femei. Niciodată n-am fost, fără să deranjez pe nimeni, un susţinător al acestei idei, nu din respect faţă de doamne. Dimpotrivă, când ne întâlnim la declaraţii politice, de regulă colegele noastre sunt cele mai serioase, sunt exemple de comportament şi atitudine la comisii, în plen. Dar cred că toate astea nu ţin de cota de gen. Cred că toate astea ţin de fiecare dintre noi, de modul în care ne manifestăm fiecare, şi din punctul meu de vedere - repet, este un punct de vedere personal - nu cred că asta ne diferenţiază. Cred că ce ne aseamănă este munca, loialitatea, respectul pe care îl câştigăm fiecare în faţa cetăţenilor, prin proiecte. Oricum, mi-aş dori din suflet să fie cât mai multe doamne în Parlament, pentru că, din punctul meu de vedere, aduc o notă de seriozitate şi de eleganţă. Dar, pe de altă parte, nu voi fi niciodată de acord că trebuie să ocupăm nişte locuri pe liste dacă purtăm pantaloni sau dacă purtăm o fustă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Domnul Bacalbaşa. Şi poate reuşiţi să nu fiţi atât de scurt!

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Fosta noastră colegă din Parlament, cea cu nasul, care acum e în Costa Rica, a arătat uriaşele posibilităţi, în politică, a genului feminin. Sigur că, cu ajutorul navigaţiei! Eu, personal, în niciun caz n-o să fiu un machist, pentru că eu am crescut într-o casă unde maică-mea ţinea strâns în mână trei nebuni - eu cu fratele meu geamăn şi taică-meu! (Aplauze.) Ce vreau însă să spun şi de ce am luat cuvântul? În populaţia României, în structura populaţiei României cu drept de vot, numărul femeilor este statistic mai mare decât numărul bărbaţilor. Nu cu mult, dar ceva mai mare! Deci femeile se pot autovota în toată libertatea, la ora actuală. Ca atare, o cotă preferenţială eu nu văd de ce ar exista. Personal, când aud însă de cote preferenţiale şi de discriminare, mi se ridică părul în cap, pentru că eu, fiind unul dintre cei mai bătrâni din această adunare, am trăit epoca anilor '50, când eu nu trebuia să intru în liceu, şi numai datorită curajului profesorilor din Constanţa, de la Liceul "Mircea cel Bătrân", care au încălcat ordinul ca copiii de intelectuali, dat de un bulgar care nu ştia româneşte, tovarăşul Vîlcu, care a venit aici din "centrala spionajului sovietic" şi care a spus "Copiii de intelectuali n-au ce căuta la liceu", la Constanţa, în '56! Era tocmai Ungaria! Şi după ce am intrat cu numerus clausus , dracu’ ştie cum am intrat la Facultatea de Medicină, când aud de discriminare pozitivă, care implică automat discriminare negativă, nu mă simt bine. Şi, atenţie, e un drum foarte alunecos! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Iulian Bulai.

Iulian Bulai Aproape că fiecare intervenţie după domnul Bacalbaşa ar trebui să însemne că ar trebui să râdem. Ei, nu sunt chiar aşa de amuzat în seara asta şi o să vă spun de ce. Pentru că eu nu cred că doar seriozitatea şi eleganţa sunt aportul femeilor în Parlamentul României, aşa cum a spus stimatul nostru coleg. Este foarte important să avem femei în Parlamentul României, pentru că avem o majoritate de femei în ţara asta. Sunt un politician tânăr. Nu am multe mandate în spatele meu, ca domnul Márton Árpád, dar vreau să vă spun că de acolo, de la scaunul secretarului Camerei Deputaţilor, am numărat doar 12 femei, într-o sală plină de bărbaţi. Vi se pare corect? Nu, nu mi se pare corect! Şi o să vă mai spun un lucru. Vi se pare corect ca bărbaţii să propună şi ei să legifereze chestiuni care ţin de gravide, de femei care au nevoie de asistenţă?! Nu, nu mi se pare corect! Nu mi se pare corect ca un număr aşa de mare de bărbaţi să legifereze chestiuni care ţin de violenţa împotriva femeilor, când bărbaţii, de cele mai multe ori, sunt cei care exercită violenţă faţă de femei. Susţin această lege, avem nevoie de mai multe femei în politică, chiar dacă asta presupune o cotă de gen. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Iniţiativa merge la votul final.