19 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1904(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017 (PL-x 448/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu De pe poziţia 45 pe poziţia 12... Da. 12. Este Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904/2009, semnat la New York, la 15 iunie 2017. Este un raport fără amendamente şi are caracter ordinar. Reprezentantul Guvernului? Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului, domnul deputat Bejinariu.

Eugen Bejinariu Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1.904/2009, semnat la New York, la 15 iunie 2017, trimis cu adresa nr. PL-x 448 din 3 septembrie 2018. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 818/20 august 2018, a avizat favorabil proiectul de lege. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat, cu avizul nr. 12, proiectul de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Nefiind amendamente, proiectul rămâne la votul final.