5 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici (PL-x 502/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 8. Proiectul de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici; PL-x 502/2018; are caracter organic şi se află în procedură de urgenţă, cu 32 de amendamente admise. Iniţiatorul? Vă rog, reprezentantul Guvernului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea comisiei, prezentarea raportului?

Lucian-Eduard Simion Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor directivei europene, în scopul stabilirii unor angajamente de reducere a emisiilor atmosferice şi instituirii obligaţiei de elaborare, adoptare şi punere în aplicare a unor programe naţionale de control al poluării atmosferice, precum şi a monitorizării şi raportării emisiilor şi a impactului poluanţilor respectivi asupra ecosistemelor. Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege, în şedinţa din 30 octombrie 2018. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Claudiu Ilişanu.

Claudiu-Augustin Ilişanu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Considerând riscurile poluării atmosferice asupra mediului, prin adoptarea prezentului proiect de act normativ, se urmăreşte, cu prioritate, reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere şi eutrofizare şi de formare a ozonului troposferic. Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor susţine acest proiect de act normativ. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu.

Tudoriţa Lungu Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, România, ca şi celelalte membre din Uniunea Europeană, este parte a Convenţiei Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, dar şi a Protocolului de la Göteborg. Prin revizuirea politicilor privind poluarea atmosferică, Comisia Europeană a adoptat aşa-numitul Pact aer curat, care are în vedere diminuarea emisiilor nocive ale poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane şi a mediului. Prin noua directivă, se stabilesc angajamente de reducere a emisiilor pentru dioxidul de sulf, oxizii de azot, compuşii organici volatili nemetalici, amoniacul şi particulele fine din suspensie, sistemul de plafoane, precum şi obligativitatea statelor membre de a elabora un program de control al emisiilor de poluanţi. Grupul parlamentar al PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Dacă vorbim despre poluanţi industriali, ar fi trebuit să vorbim şi despre hidrogenul sulfurat. Am atras atenţia, în şedinţa comisiei, că această substanţă generează probleme foarte mari în apropierea gropilor de gunoi. Am cerut introducerea pe lista substanţelor monitorizate a hidrogenului sulfurat. Din păcate, propunerea mea a fost respinsă, astfel încât locuitorii din Chiajna, Chitila şi din nord-vestul Bucureştiului vor continua să trăiască un adevărat coşmar olfactiv. Consider că nu este suficient să adoptăm aceste directive europene, atât timp cât România nu face nimic. Suntem în procedură de infringement privind calitatea aerului pentru trei oraşe - Bucureşti, Braşov şi Iaşi - şi măsurile, în continuare, se lasă foarte mult aşteptate. Cu toate acestea, nu vrem să ne opunem transpunerii directivei europene şi vom vota, evident, pentru adoptarea acestui act legislativ. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Avem 32 de amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la 31 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Urmează cea de-a doua parte, dedicată interpelărilor. Vă mulţumesc. O seară bună!