24 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 477/2019) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 35. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; PL-x 477/2019. Avem un amendament respins şi 118 poziţii cu amendamente admise. Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului? Comisia pentru buget? Domnul Vişan? Vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu amendamente admise, prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentul respins se regăseşte în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. În cadrul dezbaterilor generale, doreşte cineva să intervină? Nu. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 118, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul rămâne la votul final.