16 decembrie 2019 – Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a următoarelor legi: - Legea privind pensiile ocupaţionale (PL-x 489/2019) ( adoptată în procedură de urgenţă ); - Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x 68/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 234/2019) ( adoptată în procedură de urgenţă ); - Legea pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale (PL-x 812/2015) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României (PL-x 303/2019) ( adoptată în procedură de urgenţă ); - Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (PL-x 339/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea privind modificarea art.2 pct.20) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Pl-x 524/2018) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 413/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PL-x 599/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PL-x 420/2019) ( adoptată în procedură de urgenţă ); - Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 607/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ); - Legea pentru completarea art.38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 176/2019) ( adoptată în procedură de drept comun ).

Carmen-Ileana Mihălcescu Și o ultimă informare, din partea domnului secretar Dragoş Zisopol. Domnule secretar Zisopol, vă rog, aveţi cuvântul. Vă mulţumesc.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimată doamnă preşedinte de şedinţă. Notă pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, s-au depus la Secretarii Generali ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării de către senatori şi deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: Termenul pentru sesizare este de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun, de la data depunerii, astăzi, 16 decembrie 2019. Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului de astăzi, 16 decembrie 2019. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Vă mulţumesc. Vă doresc o zi bună! Rog membrii Biroului permanent, la sala de Birou permanent. Ședinţa s-a încheiat la ora 14,05.