3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane (PL-x 612/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane; are caracter organic; suntem în procedură de urgenţă; raport fără amendamente; PL-x 612/2018. Din partea Guvernului României? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte Stănescu.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine, a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 care creează cadrul legal şi instituţional pentru acordarea unor măsuri de protecţie socială salariaţilor din cadrul societăţilor din sectorul de creştere a suinelor, a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane şi ale căror contracte individuale de muncă au încetat pentru motive neimputabile acestora. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Tinel Gheorghe. Vă rog.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal apreciază acest act normativ şi îl vom susţine la votul final. Din păcate, nu acelaşi lucru pot spune şi despre activitatea Guvernului cu măsurile profilactice de stopare a extinderii virusului pestei porcine. De la discuţiile noastre, în Parlament, moţiunea simplă îndreptată împotriva ministrului agriculturii, au mai apărut focare şi în alte judeţe şi ne-am fi aşteptat ca Ministerul Agriculturii şi ceilalţi factori responsabili, prin măsurile pe care le-au luat, să stopeze evoluţia bolii. Din păcate, nu acelaşi lucru putem spune despre activitatea Ministerului Agriculturii şi a celorlalte instituţii. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simionca. Vă rog.

Ionuţ Simionca Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Cum am spus, noi am susţinut în comisie această ordonanţă de Guvern, Ordonanţa nr. 83/2018. Este un sprijin acordat celor care şi-au pierdut locul de muncă - sunt undeva la 300 de îngrijitori din fermele mari care cresc porci. În acelaşi timp, credem că, totuşi, cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea acestei probleme - pesta porcină. Au fost sacrificate peste o jumătate de milion de capete de suine. Nimeni nu a fost responsabil, încă, în România, nimeni nu-şi asumă această responsabilitate. Noi vom susţine acest proiect legislativ, dar totuşi cineva trebuie să-şi asume faptul că nu au fost făcute lucrurile cum trebuie.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Magyar Loránd-Bálint.

Loránd-Bálint Magyar Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Şi Grupul UDMR consideră că este o iniţiativă legislativă bună şi susţinem această lege. În acelaşi timp, sunt de acord cu colegii mei din Partidul Mişcarea Populară şi din Partidul Naţional Liberal, în ceea ce priveşte măsurile profilactice. Consider că încă nu sunt suficiente şi sper să avem îmbunătăţiri şi în acest aspect, în următoarea perioadă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle. Vă rog.

Dănuţ Păle Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt cel mai mulţumit, pentru că toţi sunt de acord că trebuie să-i sprijinim pe aceşti 338 de angajaţi care vor primi acest sprijin. Iar în ceea ce priveşte politica Guvernului pentru gestionarea pestei porcine africane, chiar şi săptămâna trecută a fost un grup de lucru pe biosecuritate şi combaterea pestei porcine. La cel mai înalt nivel sunt preocupări şi vreau să vă spun că cea mai mare preocupare este şi se va rezolva în anul următor, directivele care ne blochează - Directiva 60 şi Directiva 709 - vor fi modificate. Singurul lucru care nu se modifică este Biblia. Prin urmare, legislaţia va fi modificată, iar măsurile pe care trebuie să le luăm, trebuie să le luăm împreună, indiferent de culoarea politică, pentru că această boală nu are culoare politică. Dacă suntem ipocriţi şi credem că numai un anumit partid politic trebuie să ia măsuri în combaterea pestei porcine africane, tot ce înseamnă zootehnie pe creşterea porcului va fi distrusă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.