27 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 242/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 242/2019. Sunt 4 amendamente admise; ne aflăm în procedură de urgenţă. Vă rog frumos, reprezentantul Guvernului României, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să vă şi prezentaţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului înlocuitor, Comisia pentru sănătate. Vă rog.

Cristina-Elena Dinu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport de înlocuire asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost retrimis Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, prin adresa PL-x 242/2019, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport de înlocuire, Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii. Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a contribuţiei personale suportate direct de către asiguraţi, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 19 membri. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi - o abţinere. Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-10/182 din 5 iunie 2019. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu amendamente admise, redate în anexa care face parte din prezentul raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Radu Nicolaie? Vă rog.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Această ordonanţă de urgenţă creează noi oportunităţi pentru pacienţii din România. Creează practic o punte între sistemul medical public şi cel privat. Avem unităţile medicale private, care pot completa şi creşte potenţialul sistemului public de sănătate din România, iar decontarea unei părţi din costuri creşte nivelul de adresabilitate şi numărul de persoane care beneficiază de îngrijiri, analize şi proceduri medicale. Acoperind doar o contribuţie personală în sistemul privat, contribuţia lunară pentru mult mai mulţi asiguraţi români va deveni mai relevantă şi mai accesibilă, aceştia având oportunitatea să aleagă serviciul medical de care au nevoie, nu doar din punctul de vedere al costurilor, ci şi pe baza unor alte criterii personale. Vreau totuşi să le amintesc celor din sectorul medical privat că au de-a face în primul rând cu pacienţi, şi apoi cu clienţi. Iar ministrului sănătăţii îi cer să instituie măsurile care să-i protejeze pe pacienţi. Partidul Social Democrat va susţine acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vasile Stamatian? Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Este un proiect de lege, să zicem, liberal, pentru că facilitează recuperarea unor cheltuieli care sunt destul de importante pentru crearea unor infrastructuri, a unor condiţii hoteliere şi a unor servicii paramedicale de calitate pentru cei care apelează la sistemul privat. Există o singură problemă. Domnului ministru al sănătăţii i s-a cerut acum să asigure cadrul, ca echitate. Eu cred că mai repede ar trebui să ne adresăm sistemului privat, să aibă tarife reale, care să fie cunoscute, să fie apoi publicate pe site, pentru a şti exact care este datoria statului faţă de sistemul privat şi pentru a deconta serviciile care sunt făcute. În acelaşi timp, cred că legea trebuie să atragă atenţia şi sistemului de stat că trebuie să creeze condiţii de spitalizare şi condiţii umane cât mai apropiate de privat. Vă pot spune cu mândrie, chiar dacă prin diverşi primari în media a mai apărut că totul se dărâmă, în Cluj, cel puţin, unde cunosc foarte bine, dar şi în Bucureşti sunt spitale în care condiţiile hoteliere concurează cu cele care sunt la nivel privat. În afară de faptul că nu ştiu de ce a fost ordonanţă de urgenţă, care a fost urgenţa, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului UDMR, domnul Vass Levente. Vă rog.

Levente Vass Această propunere legislativă aduce o neutralitate sectorială şi mai importantă, şi mai corectă, într-un fel. Însă, să ştiţi că, din punctul de vedere al sistemului public, această modificare legislativă nu este bine-venită. Între pacienţi şi medici, între pacienţi şi instituţii private, spitale private, există o asimetrie informaţională foarte importantă. Dacă nu reglementezi şi nu dai un tarif corect spitalelor publice, din care să poată supravieţui, nu ai cum să permiţi ca privaţii să poată percepe taxe suplimentare. Până acum erau taxele acestea numai pe cazare, pe hotelier, însă de acum încolo aceste spitale private pot percepe taxe şi pentru serviciile medicale. Pe termen lung, fără alte reglementări suplimentare, o să ducă la secarea sistemului public în favoarea sistemului privat. Cel care reglementează, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar trebui să vină cu un pachet legislativ care opreşte şi va opri această secare a sistemului public către sistemul privat. Grupul parlamentar al UDMR o să se abţină, cum a făcut şi la nivelul comisiei. Până când nu vedem acest pachet legislativ, considerăm că e o schimbare în rău.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc pentru intervenţie. Nu mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 3, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 4, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de lege merge la votul final.