3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 245/2009). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; are caracter organic; procedură de urgenţă; raport fără amendamente; PL-x 245/2009. Din partea Guvernului, vă rog frumos. Aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun? Comisia juridică, vă rog.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Celelalte comisii sesizate pentru aviz au avizat favorabil proiectul de lege. Guvernul susţine proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în forma adoptată de Senat. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Intervenţii la dezbateri generale? Domnule Alexandru Rotaru, vă rog.

Alexandru Rotaru Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Concret, în momentul sesizării instanţei de judecată şi cel al rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspendă prin ordinul autorităţii emitente, titularul având obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.