14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 40. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România, PL-x 294/2014. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond, domnul preşedinte Iulian Iancu. Vă rog.

Iulian Iancu Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un proiect de lege pentru care au fost sesizate, pe fond, trei comisii, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură. Proiectul de lege nu a fost susţinut de Guvern. Este un proiect care are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal care se adresează exercitării profesiei de formator auto, ca profesie de sine stătătoare, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Formatorilor Auto din România, ca organizaţie profesională cu personalitate juridică de interes public, apolitică şi independentă. În urma finalizării dezbaterilor, în cele trei comisii, membrii comisiilor au hotărât să propună plenului, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege, din următoarele considerente. Proiectul ar crea o contradicţie cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2011, care, la art. 6 alin. (3) lit. g) şi h), stabileşte că Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are atribuţia de autorizare a şcolilor de conducători auto, instructorilor auto, precum şi privind elaborarea normelor obligatorii privind pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto. De asemenea, iniţiatorul nu stabileşte care este baza materială care trebuie deţinută de cele două categorii profesionale, atât pentru pregătirea practică, cât şi pentru pregătirea teoretică. Legea face parte din categoria legilor organice.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul deputat Movilă.

Petru Movilă Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PMP va vota împotriva raportului de respingere, pentru că această propunere legislativă arată cum pregătirea personalului din învăţământul auto românesc se poate face în conformitate cu reglementările specifice şi recomandările organizaţiilor internaţionale din care România face parte, precum şi a reglementărilor impuse de Uniunea Europeană. Obligaţiile personalului trebuie să fie cele specifice activităţii învăţământului auto românesc, limitându-se la cadrul strict profesional, acela de a pregăti teoretic şi practic persoanele care doresc să obţină permis de conducere. Cea mai importantă reglementare a acestui proiect de lege este prevederea care impune ca profesorii de legislaţie şi instructorii auto să-şi desfăşoare activitatea în mod independent, autorizat PFA. Concret, profesorii de legislaţie auto vor putea să-şi desfăşoare activitatea în şcoli independente de conducători şi instructori auto. În acest mod, concurenţa şi calitatea pregătirii vor fi bazate pe profesionalism şi material didactic de ultimă oră şi nicidecum pe interesul celor care pot fi atraşi doar de beneficii care rezidă din această activitate. De asemenea, un lucru foarte important, acest proiect de lege elimină monopolul pe care Ministerul Transporturilor îl are în acest domeniu. Deci, cum spuneam, Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota împotriva proiectului de respingere. Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Am asistat mai devreme la un mic spectacol de circ făcut de un coleg deputat. Înainte de a veni a microfon, să citească, să-şi amintească prin câte partide a trecut, şi să nu dea lecţii de moralitate şi de activitate parlamentară de la microfonul Parlamentului. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, propunerea de respingere rămâne pentru votul final de astăzi. La punctul 41, vă reamintesc că Pl-x 465 a fost retrimisă comisiei în şedinţa noastră de ieri.