3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; are caracter ordinar şi 42 de amendamente admise; PL-x 661/2018. Dacă din partea iniţiatorilor? Nu doreşte nimeni să intervină. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru muncă, prezentarea raportului? Domnul preşedinte Solomon. Domnule Solomon? Domnul Adrian Solomon, prezentarea raportului, la PL-x 661/2018.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000, intervenţiile legislative urmărind adaptarea legii la necesităţile curente privind drepturile pensionarilor şi persoanelor vârstnice, modul de organizare la nivel central şi la nivelul consiliilor judeţene. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în octombrie 2018; face parte din categoria legilor ordinare; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. De asemenea, dacă îmi permiteţi, ca şi la raportul anterior, am o notă rectificativă. Pot să o citesc?

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, vă rog.

Adrian Solomon La nr. crt. 29, art. 22 alin. (1) se elimină lit. B) din trimiterea la Legea nr. 153/2017, respectiv, trimiterea se va face numai la Anexa nr. VIII, Capitolul II din Legea nr. 153 din 2017. Pentru o trimitere corectă - "şi menţinerea salariului în plată". La nr. crt. 36, art. 28 alin. (2) lit. c), sintagma "acţiuni de sprijin inclusiv material" se înlocuieşte cu sintagma "acţiuni de ajutorare" - pentru corectarea unei erori de preluare a amendamentului şi corelare cu acţiunile desfăşurate şi în prezent.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale? Da, domnul Dumitru Oprea.

Dumitru Oprea Da. Este vorba despre un raport asupra Proiectului de Lege care viza Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. Dar, încă de la început, lucrurile au luat-o pe o altă direcţie, transformând denumirea Legii din 2000 în "Legea privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor Pensionarilor şi Pensionarilor", ceea ce schimbă cu totul sensul legii anterioare. Bineînţeles, mai este încă un argument foarte important. Vorbim despre sistemele de guvernare care sunt pe cale de dispariţie, lăsând la latitudinea categoriilor socio-profesionale, iar în cazul de faţă, fiind vorba de pensionari, să se instituie acele registre distribuite ale pensionarilor din România, chiar cu extensie la regimul mondial al pensionarilor. Or, proiectul de lege nu se vrea decât un îndulcitor de stare materială al unor categorii socio-profesionale, motiv pentru care Partidul Naţional Liberal nu a votat proiectul de lege de faţă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc frumos. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la 10, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 11 la 20, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 21 la 30, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 31 la 42, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final.