24 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 478/2019) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 478/2019; sunt 256 de poziţii cu amendamente admise şi 7 respinse; are un caracter ordinar. Din partea Comisiei pentru buget, finanţe, prezentarea raportului? Domnul Vişan? Vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În urma examinării prezentului proiect de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi am de făcut aici o menţiune, vă rog frumos. Corecţiile de tehnică legislativă, eventualele neconcordanţe de trimitere la articole şi de termene vor fi puse în acord de către Departamentul Legislativ împreună cu stafful comisiei şi Ministerul Finanţelor Publice. Şi aş mai vrea să completez puţin la dezbaterile pe acest proiect.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, vă rog.

George-Gabriel Vişan A fost o şedinţă lungă, care a durat 7 ore. Ţin, pe această cale, să le mulţumesc reprezentanţilor mediului economic, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, dar şi colegilor din cadrul Comisiei pentru buget, finanţe, care au înţeles să facă un efort pentru corectarea Codului fiscal şi punerea lui în acord cu cerinţele mediului de afaceri şi cu cerinţele venite din partea Ministerului Finanţelor Publice. Cred că astăzi avem un Cod fiscal funcţional sau mai funcţional. Şi ne dorim ca în anul bugetar 2021, cei care contribuie la bugetul de stat să nu se mai confrunte cu diversele piedici din cauza predictibilităţii acestui Cod fiscal. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Domnul Seidler doreşte să intervină la dezbateri generale? Nu. Alte intervenţii nu mai sunt. Dacă la titlu sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 256, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final.