11 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală (Pl-x 577/2017). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 11, Propunerea legislativă pentru completarea art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Este Pl-x 577/2017. Are caracter organic. Avem iniţiator. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul preşedinte, prezentarea raportului comun. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, în sensul stabilirii unui termen de 30 de zile pentru îndeplinirea procedurii de avizare a proiectelor de hotărâre. De asemenea, se propune ca în lipsa elaborării avizelor de către comisiile de specialitate vizate de acest termen, acestea să se considere favorabile. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, întrucât textele propuse pentru art. 98 alin. (2) şi (4) conţin soluţii deja reglementate de art. 44 din actul normativ de bază, creându-se astfel un paralelism legislativ. În ceea ce priveşte alin. (3), textul propus nu se integrează tematic în cuprinsul acestui articol. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Dacă-mi daţi voie să intervin şi la dezbateri generale?

Carmen-Ileana Mihălcescu La dezbateri generale. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Doamnelor şi domnilor colegi, Vedeţi, acest proiect vine chiar după un subiect care a iscat această discuţie în cadrul plenului nostru, de această dată la nivelul administraţiei publice locale, unde se întâmplă ca, acolo unde avem atitudini abuzive, să se refuze, pur şi simplu, în termen de 30 de zile, elaborarea punctului de vedere al comisiilor de specialitate. În lipsa acestor avize din partea comisiilor de specialitate, proiectele de hotărâre nu pot fi discutate în plenul consiliului local sau în plenul consiliului judeţean, după o speţă care seamănă foarte bine cu ceea ce s-a întâmplat acum câteva minute aici, în Parlament. Acest proiect de lege, iniţiat de colegii de la PMP, dacă nu mă înşel, de domnul Movilă, vine tocmai să reglementeze astfel de situaţii şi să nu apară discuţii şi în cadrul consiliilor locale şi a celor judeţene, de genul celor iscate acum câteva minute, aici, în Parlament, când un raport este pus la dospit şi, practic, sub diferite artificii, el nu vine la o discuţie serioasă, chiar dacă afectează milioane de români. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Paşcan Marius. Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Stimaţi colegi, Sigur că am parcurs atent argumentaţia Guvernului, care ne explică savant şi doct care este circuitul prin care aceste proiecte de hotărâre de consiliu local sau judeţean sunt avizate de către compartimentele de specialitate, diverse compartimente şi diverşi funcţionari. Acest lucru se întâmplă, fără probleme, în cazul proiectelor iniţiate de către entităţile executive, respectiv primar sau preşedintele consiliului judeţean. Dar aproape că nu se întâmplă niciodată atunci când aceste proiecte sunt iniţiate de către consilierii locali sau judeţeni, alţii decât cei care compun majoritatea în consiliile respective. Şi atunci, pe diverse pretexte, argumentaţii, motivaţii negative, nu sunt acordate aceste avize, chiar la indicaţiile preţioase ale unor primari sau preşedinţi de consilii judeţene. De aceea, am promovat acest proiect şi această propunere legislativă, pentru a depăşi astfel de situaţii. Adică, acele compartimente de specialitate să fie obligate ca în termen de 30 de zile, indiferent cine iniţiază respectiva propunere de hotărâre de consiliu local sau judeţean, să primească un aviz, fie pozitiv, fie negativ, nu cum se întâmplă astăzi. Îmi pare rău că nu s-a avizat în Comisia pentru administraţie publică acest proiect legislativ, întrucât el este unul bun şi vine să completeze prevederile actuale ale legislaţie care, din pricinile menţionate, adeseori generează blocaje în propunerile respective de hotărâri. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Seidler Cristian. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Aşa cum noi avem iniţiativă legislativă, în calitatea noastră de parlamentari, aşa consilierii locali şi consilierii judeţeni au dreptul de a propune hotărâri de consiliu local şi de consiliu judeţean. Un drept golit de orice conţinut, atâta timp cât asemenea propuneri nu ajung pe ordinea de zi. Nu ajung pe ordinea de zi nici măcar să fie respinse, darămite adoptate! Cu alte cuvinte, atunci când există un drept de iniţiativă legislativă la nivel local, la nivel judeţean, dar el nu se poate valorifica, pentru că o majoritate politică hotărăşte nici măcar dezbaterea unor asemenea hotărâri, a unor asemenea proiecte de hotărâre, se cheamă că puterea politică, oricare ar fi ea, de orice culoare ar fi, bagă pumnul în gura oricui, chiar şi a propriilor membri. Atenţie! Chiar şi a propriilor membri! În acelaşi timp, aşa cum bine spunea antevorbitorul, primarul are dreptul de iniţiativă şi pune automat pe ordinea de zi tot ceea ce doreşte dânsul. Se ajunge în situaţia în care, în materie legislativă locală, Executivul are putere superioară Legislativului. Este o anormalitate pe care acest proiect de lege ar reglementa-o, în sensul normalităţii. Desigur, veţi refuza acest lucru, pentru că vă bănuiesc, cu întemeiere, de faptul că vă este frică de posibilitatea ca un consilier local să iasă din linia impusă de partid şi să facă ceea ce trebuie să facă, să facă lucrurile pentru care cetăţenii îl trimit acolo, şi anume, să iniţieze proiecte de hotărâre de consiliu local şi consilii judeţene, ceea ce nu reprezintă decât normalitatea legislativă. O veţi refuza, aşa cum aţi refuzat de foarte multe ori normalitatea democratică! (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final. Punctul 12 de pe ordinea de zi.