2 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene (PL-x 308/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 2. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene - PL-x 308/2018; caracter ordinar; 4 amendamente admise. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Doamna Popescu Mariana-Venera. Vă rog.

Mariana-Venera Popescu Vă mulţumesc. Vineri, la Bruxelles, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au lansat negocierile pentru aderarea la blocul comunitar al Macedoniei şi al Albaniei. România a fost printre primele ţări care au votat ca Macedonia să se numească Republica Macedonia, după câştigarea independenţei acesteia în anul 1991. Este nevoie şi de ajutorul nostru şi vă mulţumesc anticipat pentru că veţi vota acest proiect legislativ, pentru că identitatea unui popor nu se revendică, ea se afirmă, iar limba unui popor este cartea de identitate a acestuia. Aşa vrea să vă spun un lucru mai puţin cunoscut. Macedonia este unul dintre puţinele state care are reprezentant, ca deputat în Parlamentul ei, un deputat român, românii fiind minoritate în acest stat. Tocmai de aceea, vă solicit încă o dată să votaţi această lege, pentru că noi, membrii minorităţilor naţionale, ne considerăm şi suntem cetăţenii acestei ţări, iar opinia mea personală este că noi, toţi, suntem România. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului. Domnul deputat Iusein Ibram.

Iusein Ibram Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 7 mai 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, precum şi Comisia pentru cultură, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, dar şi Comisia pentru învăţământ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea Zilei limbii macedonene, în scopul păstrării tradiţiei, culturii şi limbii materne de persoanele aparţinând acestei minorităţi. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene, cu amendamentele admise prezentate în anexă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu doreşte nimeni să intervină. Cum vă spuneam, avem 4 amendamente admise. La nr. crt. 1 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La nr. crt. 2 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 4 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de lege rămâne pentru votul final.