14 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (PL-x 48/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Intrăm în ordinea de zi. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje - PL-x 48/2018; are caracter ordinar; este în procedură de urgenţă; avem 10 amendamente admise. Din partea Guvernului, vă rog frumos, aveţi cuvântul. Vă rog să vă şi prezentaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului? Vă rog.

Ion Cupă În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, transmis cu adresa PL-x 48 din 26 februarie 2018 şi înregistrat la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr. 4c-27/90 din 27 februarie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 şi vizează transpunerea Directivei UE 2015/720 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 29 aprilie 2015, de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce priveşte reducerea consumului de pungi de transport din plastic subţire. Prin prezentul proiect se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa naţională a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în data de 19 februarie 2018. La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 808 din 3 octombrie 2017. În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La finalul legii, dintr-o eroare materială, lipseşte menţiunea cu privire la transpunerea Directivei UE 2015/720 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 29 aprilie 2015. Vă mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dezbateri generale? Dacă din partea grupurilor doreşte cineva? Da, domnul deputat Korodi Attila. Vă rog.

Attila Korodi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Proiectul de lege este binevenit. Este binevenit pentru că închide o perioadă destul de lungă, de 10 ani, în care statul român, prin două decizii, a încercat să limiteze accesul liber la pungi cu mâner de plastic, de folie subţire, în magazine. Când vorbim de managementul deşeurilor - şi România se confruntă cu o situaţie de criză în domeniul managementului deşeurilor - sunt două direcţii care trebuie abordate: o dată trebuie abordată partea de reciclare, valorificare a deşeurilor, şi partea cealaltă, de limitare a accesului, de scădere a consumului şi de utilizare a acestor tipuri de ambalaje. Este o criză nu numai europeană, dar şi mondială, din cauza utilizării foliei subţiri, ca şi ambalaj, de aceea Parlamentul, dacă decide astăzi favorabil, va da o nouă şansă ca în România, cu un sistem destul de slab de management al deşeurilor, totuşi să limităm intrarea pe piaţă şi, până la urmă, transformarea în deşeuri directe, a acestor ambalaje de tip sacoşă cu mâner, de folie subţire. Totuşi, vreau să trag un semnal de alarmă, acela că, pe termen scurt, nu cred că România va avea soluţii destule pentru a se conforma la normativele Directivei Europene, dacă ne focalizăm numai şi numai pe sistemele de management ale deşeurilor, pentru că, din mai multe motive, de implementare a proiectelor judeţene, are sincope şi nu aduce eficienţă. De aceea, este nevoie de o gândire mai profundă asupra modalităţii prin care vom putea limita ambalarea produselor alimentare şi nealimentare, de scădere a acestor tipuri de ambalaje, pentru că altfel ne vom trezi că nu mai atingem ţintele care au fost stabilite de Comisia Europeană, în colaborare cu România, dar efectiv nu vom putea face faţă, cu avalanşa de deşeuri care provin mai ales din aglomeraţiile urbane mari şi din zonele rurale cu acces greu la infrastructura rutieră. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea PNL, domnul Varga Aurel.

Glad-Aurel Varga Bună dimineaţa! Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect este binevenit, pentru că, după cum bine ştiţi, poluarea prin deşeuri din ambalaje este una alarmantă, iar proiectul are în vedere reducerea, în primul rând, a deşeurilor, prin ambalaje subţiri. În fapt, noi transpunem o directivă europeană care trebuia transpusă până în noiembrie 2016; este binevenită şi acum. Trebuie să înţelegem faptul că, prin Studiul Jaspers, s-a arătat că ecotaxa la pungi nu s-a înfăptuit şi nu a diminuat cantităţile de ambalaje. PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege şi, bineînţeles, trebuie să vă anunţăm, în fapt, că, în această perioadă, în comisiile parlamentare, sunt foarte multe proiecte care vizează reglementare, în primul rând în zona legislaţiei de mediu. Trebuie să ne aplecăm pe această zonă, pentru că ne dorim un mediu sănătos pentru cetăţenii României. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea PMP, domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Să nu-şi imagineze cineva că eu, vreodată, voi mai folosi vreun cuvânt, vreo noţiune, vreo categorie, fără să-i precizez conţinutul şi sfera, genul proxim, diferenţa specifică, încât nimeni din sala aceasta, care n-a spus decât "Jur", în patru ani sau opt ani, să vină să poată să mă mai amendeze. De aceea, citez din - că voi cita - n-am înţeles atunci să citez din domnul "Portocală", că autorii mei preferaţi sunt Aristotel, Socrate şi alţii. Citez din domnul Árpád, colegul nostru de la UDMR, care dimineaţă, când majoritatea dintre dumneavoastră aveaţi o altă preocupare, a ţinut o declaraţie politică foarte bună, gândindu-se la Anul Centenarului şi la ziua de mâine, de altfel. Eu sunt foarte atent la nuanţe. Aţi vorbit de acel ministru al culturii care joacă bine teatru. E foarte frumos din partea Domniei Sale, însă nu cred că a fost adus la minister pentru prestaţia lui scenică, ci are de rezolvat nişte probleme. Şi dacă Centenarul nu-l putem organiza cum trebuie, prietenii noştri din Ungaria sunt pregătiţi să ne ajute! De asemenea, în legătură cu legea aceasta - fiind vicepreşedinte la Comisia pentru mediu - absolut toţi colegii am fost de acord că acea directivă întârziată cu un an şi jumătate, a Comisiei Europene, trebuie introdusă. Cu greu acceptăm că trăim într-o ţară sărăcită, însă nu trebuie să acceptăm absolut deloc să trăim într-o ţară murdară! Unde te duci, pungi aruncate, PET-uri şi, odată cu venirea puhoaielor, pentru că ţara s-a transformat într-o veritabilă deltă, au ieşit la suprafaţă toate mizeriile - în primul rând cele materiale, şi acum şi cele umane. PMP va susţine acest proiect de lege, care nu face altceva decât să îmbunătăţească Legea nr. 249/2015. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea PSD, domnul Popa Florin. Vă rog.

Florin Popa Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de act normativ, dezbătut în Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, vizează, aşa cum s-a menţionat, transpunerea celor două directive europene, în ceea ce priveşte reducerea consumului de ambalaje de transport, pungi subţiri. Termenul de conformare pentru România, stabilit de organismele europene, depăşit din 2016, face ca România să fie pasibilă de impunerea unor sancţiuni financiare, motiv pentru care Grupul parlamentar al PSD susţine, cu tărie, modificarea şi completarea Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Din partea USR, domnul Zainea Cornel. Vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Citeam azi dimineaţă, în timp ce eram blocat în trafic - mulţumesc, doamnă Firea! - un articol care spunea că oceanele sunt poluate cu cantităţi masive de microparticule de plastic. Deşi este vorba de o transpunerea de directivă şi nu au existat obiecţii în cadrul dezbaterilor, cred că este foarte important să tragem un semnal de alarmă cu privire la importanţa problemei pungilor de plastic. Nu vorbim doar de cele 100.000 de vietăţi marine care mor anual din această cauză. Aş vrea să fac, mai degrabă, apel la procesul acesta de a acumula plastic şi cât de greu putem scăpa de el. Sunt studii care au estimat cantitatea totală de plastic produsă şi existentă la ora actuală ca fiind de 8,3 miliarde de tone. Dintre acestea, undeva la 6,3 miliarde de tone, sunt cantităţi care au ajuns ori la gropile de gunoi, ori se află, într-o formă sau alta, în natură, predominant în partea acvatică, în mări şi oceane. Este foarte important de spus că durează sute de ani pentru a descompune acest plastic, în mod natural, iar compuşii care rezultă în urma descompunerii sunt toxici - şi aici aş putea aminti de dioxine. Dacă ne referim la reciclarea plasticului, PET-urile pot să atingă rate foarte apropiate de 100%, însă pungile sunt un domeniu aparte şi cu specific. Rata de reciclare a pungilor şi eficienţa acestei rate este undeva sub 1%. De ce aceasta? Pentru că, în general, pungile ajung la reciclare contaminate şi nu pot fi reciclate. Prin urmare, USR susţine orice demers ce contribuie la reducerea cantităţii de plastic şi reducerea impactului asupra mediului şi încurajăm Executivul să ia măsuri active în acest sens, şi nu doar să transpună directive, pentru că putem face lucruri suplimentare pentru a reduce acest plastic şi comportamentul aferent în ţara noastră. USR va vota pentru. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Dohotaru Adrian-Octavian, deputat neafiliat. Intervenţia nu poate depăşi un minut. Vă rog.

Adrian-Octavian Dohotaru Bună ziua! Vă mulţumesc. Vin dintr-un oraş unde nu avem o groapă de gunoaie, ci un munte de gunoaie; erau vreo şase etaje, într-o vreme, de gunoaie acolo. Eu v-aş propune să mergem mai departe, aşa cum a făcut, de pildă, Franţa. Franţa a propus şi interzicerea tuturor ambalajelor de unică folosinţă din retail şi din alte zone, deci am putea merge mai departe. O altă iniţiativă care era propusă mai demult, e de a avea nişte automate la supermaketuri şi la mall-uri, tocmai pentru a reduce risipa de plastic care există în momentul de faţă, în România. Este o propunere de colaborare, transpartinică, de a veni cu astfel de propuneri, nu să aşteptăm nişte directive europene. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, domnul Zisopol Dragoş Gabriel.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimată doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Sigur că aceasta este o problemă fundamentală, este o problemă legată de poluarea antropică, într-un context foarte important al dezvoltării durabile. Este o problemă foarte importantă, pentru că, dacă-mi daţi voie, am să vă dau citire în cât timp se descompun lucrurile aruncate: două săptămâni, în cazul cotoarelor de mere; o lună, pentru cazul prosoapelor de hârtie, pungi din hârtie, şerveţele; şase săptămâni, pentru cutiile din carton subţire, pungi din hârtie mai groasă; două-trei luni - carton; şase luni - haine şi ţesături din bumbac; un an - îmbrăcăminte şi ţesături din lână; doi ani - placaje din lemn; până la cinci ani - îmbrăcăminte şi ţesături grele; între 10 şi 20 de ani - subliniez - pungile din plastic. Un lucru foarte important! În acest context, vreau să vă spun că este un început, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine, prin votul lor, propunerea legislativă, şi sperăm să fie un început, în sensul în care ne vom ocupa nu numai de această categorie, care este o categorie inferioară, în ceea ce priveşte poluarea, este vorba de masele plastice la nivel general, pe care trebuie să le avem în vedere, inclusiv din ce categorie fac parte acestea - termorigide sau termoplaste. Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Rog reprezentantul comisiei să propună timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.

Ion Cupă Propunem două minute.

Carmen-Ileana Mihălcescu Două minute. Vot, vă rog. Cu 99 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, 3 abţineri, cele două minute au fost aprobate. Trecem la dezbaterea pe articole. Vă reamintesc că sunt 10 amendamente. Dacă la marginal 1 sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 2. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 3. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 4. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 5. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 6. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 7. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 8. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 9. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 10. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final.