2 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (PL-x 340/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; PL-x 340/2018; caracter organic. Şase amendamente admise şi unul respins. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Dacă nu, din partea comisiei sesizate în fond. Comisia juridică, vă rog, prezentarea raportului.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie , cu amendamentele admise redate în Anexa nr. I. Anexa nr. II cuprinde amendamentele respinse. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Dunava Costel. Mă scuzaţi. Credeam că vreţi să interveniţi şi la dezbateri generale. Domnul Drulă Cătălin.

Cătălin Drulă Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Această lege dezincriminează parţial două fapte de corupţie, respectiv încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţie, atribuţiei sau însărcinării şi folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii care nu sunt destinate publicităţii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Iar dezincriminarea are loc atunci când aceste fapte sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite; rămâne doar pentru sine. Deci, practic, dacă am acces la un caiet de sarcini, la informaţii despre o retrocedare sau un proiect de pe urma căruia băiatul meu, sau tatăl, sau partidul, sau altcineva decât mine, poate face un profit, printr-o faptă de corupţie, această faptă este dezincriminată. Este vorba despre o modificare a Legii nr. 78/2000, o lege care vă deranjează foarte tare... (Vociferări.) Dacă puteţi un pic să nu mai vociferaţi, că Parlamentul acesta v-a ajutat, v-a dat imunitate... Rămâneţi un pic! Deci este parte această lege din lupta pe care o duceţi cu justiţia, din loviturile date luptei anticorupţie. Românii vor bună guvernare şi românii nu vor corupţie, că tot invocaţi, în general... populaţia, românii, ce vor?! Asta vor! Le daţi, pe de o parte, proastă guvernare, o guvernare ineptă, şi, pe de altă parte, le daţi circul zilnic cu atacarea justiţiei, da? În comisia domnului Iordache, unde se redefinesc toate aceste infracţiuni, ba chiar preşedintele partidului dumneavoastră face un apel empatic, aşa, sunt mii, sute de mii, milioane de români care află despre caiete de sarcini şi le dau prietenilor lor pentru a câştiga licitaţii, pentru a obţine terenuri retrocedate, pentru a tăia păduri şi aşa mai departe. Nu, sunt puţini, sunt prietenii dumneavoastră, sunteţi chiar dumneavoastră, este o prioritate numai a dumneavoastră. Terorismul, teroarea procurorilor există pentru dumneavoastră, pentru că aţi furat şi de aceea veniţi cu aceste legi, acum, aici. Vom vota împotrivă şi orice om, cu mintea întreagă, ar trebui să voteze împotrivă, orice om căruia îi pasă de ţara aceasta. (Aplauze.) (Vociferări.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Dacă nu votăm împotrivă, înseamnă că nu suntem cu mintea întreagă, stimaţi colegi! În continuare, domnul Gabriel Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Cu privire la acest proiect de lege, nu sunt foarte multe cuvinte de spus. Prin modul în care modificaţi condiţiile de scop, prin modul în care scoateţi de sub incidenţa acestor infracţiuni anumite subiecte care pot face obiectul infracţiunii, aşa cum este reglementată în prezent, în mod evident urmăriţi un anume scop. De fapt, a fost preambulul la măcelul care s-a întâmplat astăzi, în comisia specială. Şi pentru că nu putem susţine un astfel de demers legislativ, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei propuneri.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Alexandru Bălănescu.

Alexandru Bălănescu Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că acest proiect este unul care încearcă să aducă o situaţie de normalitate în viaţa economică şi financiară a acestei ţări. Este adevărat că, în ceea ce mă priveşte, consider că aceste corupţii, aşa cum sunt reglementate, la ora actuală, pot să facă cu multă uşurinţă, dintr-un om cinstit, un infractor şi un condamnat, şi dacă ne luăm după acesta şi continuăm întreaga activitate pe acest schelet, rezultatele sunt dezastruoase, cu privire la rezultat. Stimaţi colegi, Am făcut din corupţie stindardul luptei pentru democraţie, am făcut din corupţie scopul principal al activităţii. Nu cumva există interese mai presus de cele ale poporului nostru, ca toţi capitaliştii români să aibă deasupra lor o sabie a lui Damocles şi pentru orice situaţie neconvenabilă altora, ei să poată fi supuşi actului de justiţie şi, bineînţeles, înlăturaţi. Credem că este nevoie de o anumită libertate de acţiune în construcţia unei societăţi capitaliste. Dacă nu există libertate, atunci tot ceea ce se face este condamnabil. Nu este uşor de făcut activităţi capitale, într-o ţară unde corupţia este definită ca fiind un act de comerţ, prin care se produc foloase necuvenite. Cine poate să îngăduie şi să cunoască care sunt foloasele necuvenite şi să aibă o determinare precisă şi o definiţie clară în Codul penal? Legea aceasta, nr. 78, a fost un instrument care, prin el însuşi, vine şi obstaculează activitatea economică a capitalului românesc. De aceea, din punct de vedere fiscal, aşa cum este condamnat până acum, orice operaţiune, în care ţi se spune că ai avut cunoştinţă de ea şi unde ai obţinut un folos, ca şi cum operaţiunile fiscale trebuie să fie făcute, din start, fără folos, te duce în faţa instanţei de judecată şi a procurorilor, care nu au decât să-şi facă treaba, pe acest fundament. Or, analizând, prin comparaţie, şi în condiţiile în care noi am aderat la tratate internaţionale şi am consemnat...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat.

Alexandru Bălănescu ...atitudinea democratică, în aceste activităţi, cred că modificarea acestei legi nu face decât să aducă o sămânţă de progres şi o dezvoltare economică aproape de normalitate. Altfel,...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Alexandru Bălănescu ...a considera orice operaţiune financiară, o faptă de corupţie, orice act de comerţ este confundat cu operaţiunea comercială, iar calificările acestea se dau, practic, de instanţele de judecată, în condiţiile pe care noi le cunoaştem, de dinainte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Daniel Suciu, pe procedură.

Alexandru Bălănescu În concluzie, doamnă preşedinte, cred că această lege este una bine-venită şi nu face decât să satisfacă capitalul românesc. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu Domnul Suciu, procedură.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Întrucât, după finalizarea dezbaterilor la acest proiect de lege, am epuizat ceea ce vă propuneam la începutul acestei şedinţe, vă rog, doamnă preşedinte de şedinţă, ca după ce finalizăm acest punct, să supuneţi votului finalizarea programului de lucru pentru această zi. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Sigur că da! O să continuăm, însă, acum, cu acest proiect de lege. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului în sine. Sunt 6 amendamente admise şi unul respins. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 6 sunt obiecţii? Domnul Drulă. Vă rog.

Cătălin Drulă La 3 marginal, doamnă vicepreşedinte, la amendamente admise, reamintesc că această lege se referă la pedepsirea faptelor de corupţie săvârşite de cei care exercită o funcţie publică. Ştiţi, cum spunem noi: "Fără penali în funcţii publice!" - adică nu este pentru capitalişti sau pentru altcineva, ci pentru cei care exercită o funcţie publică. Acest amendament elimină sintagma "pentru altul", ceea ce înseamnă că odată cu adoptarea şi, dacă devine lege, tot ce trebuie să facă cel care săvârşeşte aceste fapte de corupţie, care rămân în continuare incriminate, este să disimuleze folosul, să fie pentru o rudă, pentru un apropiat, pentru, eu ştiu, concubine, sau partid, sau altcineva. Deci vă propun să supuneţi votului acest amendament şi să-l respingem, dragi colegi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Drulă, este vorba de art. 12, din raportul cu amendamente admise. Domnule Drulă? Este vorba de art. 12 din raportul cu amendamente admise. Da? Supun votului dumneavoastră art. 12 alin. (1) din raportul cu amendamente admise. Vot, vă rog. Adoptat cu 64 de voturi pentru, 31 de voturi contra. Dacă la nr. crt. 4 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 5, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 6, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul merge la votul final. Supun votului dumneavoastră propunerea liderului de grup, domnul Daniel Suciu, pentru sistarea lucrărilor de astăzi. Vot, vă rog. Cinci colegi fără opţiune şi 81 de voturi pentru. Am sistat lucrările. Închei şedinţa de astăzi. Vă doresc o seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 16,40.