10 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii (PL-x 292/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 31, Proiectul de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii; PL-x 292/2020. Sunt 3 amendamente admise şi un amendament respins. Are caracter ordinar. Dacă există iniţiatori care doresc să susţină? (Domnul deputat Vasile Cocoş solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog.

Vasile Cocoş Raport asupra...

Carmen-Ileana Mihălcescu Raportul. Raportul, da?

Vasile Cocoş Da, raportul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, nu sunteţi iniţiator. Vă rog.

Vasile Cocoş Raport asupra Proiectului de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii. Proiectul de lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare exonerarea de la obligaţia de a restitui sumele primite cu titlu de primă de stat de către clienţii băncilor de economisire-creditare pentru domeniul locativ în baza contractelor de economisire-creditare pentru domeniul locativ încheiate până la data de 2 februarie 2016, dată la care prima decizie a Curţii de Conturi ce a vizat sistemul Bauspar a devenit executorie. În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii, cu amendamentele de tehnică legislativă admise prezentate în Anexa nr. 1. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi urmează şi 32.

Carmen-Ileana Mihălcescu Ce anume?

Vasile Cocoş Urmează şi 32, la rând.

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu vă înţeleg.

Vasile Cocoş Urmează şi 32. Punctul 32.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Da, domnul Drulă, vă rog.

Cătălin Drulă Vă mulţumesc. Încă o lege cu dedicaţie. De data aceasta este o lege cu dedicaţie pentru două bănci care au luat bani de la statul român şi au împrumutat mai departe statul român. O suveică din care au făcut profit frumos. V-am auzit pe mulţi dintre cei de aici cum sunteţi cu retorică înflăcărată împotriva băncilor, protejaţi românii de bănci. E, bine, legea aceasta este fix în favoarea a două bănci care au profitat dintr-o schemă care a fost necinstită şi a devalizat statul român. Noi vom vota împotriva acestei legi cu dedicaţie.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Poziţiile 2-3, obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final.