14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 51/2016). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 684 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Nu. Din partea Comisiei pentru sănătate, domnul preşedinte Florin Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. La întocmirea prezentului raport, am avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, punctul de vedere negativ al Guvernului. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie vă propune respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente. În forma prezentată în iniţiativă, reglementarea propusă poate fi imposibil de aplicat, având în vedere că solicitarea pentru o nouă expertiză se adresează unei comisii similare din statele membre ale Uniunii Europene, fiind însă posibil ca o astfel de comisie să nu existe. De asemenea, în expunerea de motive nu există date referitoare la o eventuală corespondenţă cu entităţi similare din state ale Uniunii Europene, în ceea ce priveşte agrearea posibilităţilor de a analiza dosare de malpraxis în România, precum şi date cu privire la existenţa unor prevederi legislative care să permită acest fapt. Totodată, Ministerul Sănătăţii va elabora în perioada următoare un proiect de lege prin care va propune stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor ce revin fiecărei părţi implicate în relaţia dintre personalul medical şi pacient, pentru a preveni eventualele abuzuri de drept, reglementând unitar şi complex întreaga problematică legată de malpraxis. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul deputat Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Proiectul de lege oferă o soluţie parţială la rezolvarea acestei probleme a malpraxisului şi vă reamintesc că în repetate rânduri am precizat că Legea malpraxisului, aşa cum este la ora actuală, funcţionează mai mult ca acoperitor pentru firmele de asigurări şi mai puţin pentru pacienţi şi personalul medical. Eu cred că această problemă trebuie rezolvată unitar. Din păcate, sunt tot mai multe cazuri, iar lucrurile... că ministerul va rezolva odată şi odată această problemă... sper să fie rezolvată măcar acum. Pentru că împreună cu preşedintele Comisiei pentru sănătate luăm în calcul să punem pe tapet, din nou, această problemă, iar toate lucrurile să fie rezolvate în favoarea pacienţilor. Am încercat de mai multe ori să reglementez acest lucru în favoarea pacienţilor, dar până astăzi, cel puţin, se pare că firmele de asigurări de sănătate... firmele de asigurări private în acest domeniu au fost mai puternice decât drepturile pacienţilor şi ale personalului medical. Există soluţii, trebuie puse rapid în practică, iar această idee, dată în acest proiect de lege, poate fi preluată. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, respingerea acestei iniţiative rămâne pentru şedinţa de vot final.