17 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PL-x 552/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă; PL-x 552/2020. Suntem în procedură de urgenţă; cu 34 de amendamente admise şi unul singur respins. Dacă, din partea Guvernului României, doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Comisia pentru muncă sau Comisia pentru buget, prezentarea raportului? Comisia pentru muncă, domnul preşedinte Solomon, vă rog, raportul comun.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare posibilitatea acordată angajatorului, de reducere a timpului de muncă al salariaţilor, cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a programului de lucru şi reducerea corespunzătoare a salariului. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii din cele două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei un raport comun de adoptare, cu amendamentele admise prezentate în anexă. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în 8 septembrie 2020.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Imediat, domnul Seidler este la susţinerea amendamentului respins. Intervenţii la dezbateri generale. Domnul Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte. E un proiect util. Şi noi avem un proiect depus, care modifică alte articole din Codul muncii. Problema a apărut în aplicarea sa. Pentru că, aşa cum îi stă bine Guvernului liberal, pune de multe ori căruţa înaintea cailor. Şi le cere angajatorilor, printre multe altele, să înscrie noile modificări din contractele de muncă în Revisal. Când merg să aplice în Revisal, nu există nicio pagină, niciun câmp activ care să fie util angajatorului, să înscrie aceste modificări la contractele de muncă. După mai multe încercări, Guvernul, prin ITM, cel care administrează acest program, a dat o notă neasumată de nimeni, nici de conducătorii instituţiei, nici de ministru, nici de vreun secretar de stat, prin care li se recomanda angajatorilor să înscrie contractele de muncă la rubrica "Contracte part-time" sau cu timp parţial de muncă. Lucrul acesta, dacă e să fim serioşi, schimbă nu doar durata şi programul de lucru, ci schimbă natura contractului. Un angajator mare, care are peste 1.000 de oameni, nu-şi permite să facă astfel de artificii doar pentru a îndeplini o formalitate ce ţine nu de fondul problemei, ci doar de birocraţia în care se scaldă încă multe instituţii din România. De aceea, am eliminat la art. 3 această prevedere, tocmai pentru a nu împiedica decontarea către angajatori a sumelor prevăzute în ordonanţă, iar contractele se vor prezenta în sistem letric la instituţia care verifică dosarele. Asta pentru că nişte guvernanţi nu reuşesc, de 3 luni de zile, să modifice un câmp într-un program informatic. Nu-i aşa, în era digitalizării şi a telemuncii, nu putem să mai punem o căsuţă în care să înscriem aceste contracte?! Ruşine Guvernului României şi doamnei ministru Alexandru, care nu face nimic pentru acest lucru!

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. O să trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptat. De la poziţia... de la punctul 2 la punctul 13, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. La punctul 14, domnul Seidler Cristian are de susţinut un amendament respins. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc. Practic este singurul amendament respins care figurează în Anexa nr. 2 a raportului şi se referă la următorul aspect. Atunci când se reduce programul de lucru, ordonanţa prevedea decizia angajatorului. Mai apoi, în comisie, s-a prevăzut un act adiţional. Ei, practic, dacă angajatorul va trebui să şi notifice în mod special angajatul, cu 5 zile înainte, şi să încheie actul adiţional, nu facem decât să impunem o birocraţie excesivă, dincolo de cele prevăzute de Codul muncii, ceea ce nu ne dorim, mai ales pe timp de pandemie. Dacă e decizia angajatorului şi e notificată anterior angajatului, cu 5 zile, atunci să putem face acest lucru, cu derogare de la prevederile art. 41 alin. (3) lit. f) din Codul muncii. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii pe articolul acesta? Nu. O să supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la poziţia 14, al domnului Cristian Seidler. Domnul Alfred Simonis.

Alfred - Robert Simonis Împotrivă.

Florin-Claudiu Roman Grupul PNL votează pentru.

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul USR va vota pentru.

Zacharie Benedek UDMR votează împotrivă.

Ionuţ Simionca Grupul PMP votează pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Să înceapă votul, vă rog. (Vot electronic la distanţă.)

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, împotrivă.

Corneliu-Florin Buicu Florin Buicu, Grupul PSD, împotrivă.

Violeta Răduţ Violeta Răduţ, Grupul PSD, împotrivă.

Pavel Popescu Pavel Popescu, PNL, pentru.

Adrian Solomon Solomon Adrian, PSD, împotrivă.

Karmencita Pricop Karmencita Pricop, PSD, împotrivă.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Vrăjitoru Sorin, PSD, împotrivă.

Tudor Rareş Pop Tudor Pop, USR, pentru.

Sándor Bende Bende Sándor, UDMR, împotrivă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Cu 84 de voturi împotrivă, 70 de voturi pentru, 4 abţineri şi un coleg fără opţiune, amendamentul a fost respins. Rămâne aşa cum a fost dezbătut el în comisie. Dacă de la 15 la 34 sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final. (Vociferări.)