6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice (PL-x 188/2016). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 87. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice - PL-x 188/2016. Pentru prezentarea raportului comun, Comisia pentru agricultură. Vă rog, domnule deputat.

Dănuţ Păle Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, în sensul prevederii exprese drept sancţiune contravenţională complementară a confiscării ansamblului auto care a realizat transportul fraudulos de material lemnos. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii au dezbătut iniţiativa legislativă, în şedinţe separate. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, din următorul motiv: prevederile sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 şi au fost eliminate disfuncţionalităţile şi situaţiile confuze privind trasabilitatea materialelor lemnoase. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa legislativă merge la votul final.