14 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 519/2016). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 15. Şi ultimul, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Este PL-x 519/2016. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Dacă nu, din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Solomon. Vă rog. Guvernul? Da.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului legal, prin includerea unităţilor de formare profesională a personalului clerical, în cadrul unităţilor care primesc sprijin de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sub formă de contribuţii. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Din partea Guvernului? Vă rog. Aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă doreşte cineva să intervină? Da, vă rog.

Dumitru Oprea Propunerea făcută de colegii de la UDMR este o formă de generalizare a unei situaţii trăite chiar de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, întrucât am fost cel care, după Facultatea de Teologie Ortodoxă, am creat în cadrul Universităţii Cuza din Iaşi şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică, iar în cadrul acestui nou modul, o parte a activităţilor s-a desfăşurat la Institutul Teologic şi se desfăşoară la Institutul Teologic Romano-Catolic, o entitate rămasă de sine stătătoare, dar Facultatea de Teologie Romano-Catolică este o componentă a noastră. În septembrie 2015, în sfârşit, a avut loc luminarea la minte a românilor şi au finanţat şi în învăţământul preuniversitar, şi în învăţământul universitar formele de învăţământ privat şi confesional. Prin ceea ce se propune acum, este un act de dreptate care trebuia să aibă loc odată şi odată şi nu se cere aproape nimic, decât înţelegere. Noi suntem alături de propunerea făcută de colegii de la UDMR. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea iniţiativei legislativă. Nr. crt. 1. La titlu, dacă sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Se consideră adoptat. Nr. crt. 2. Articol unic. Observaţii, comentarii? Nu sunt. Se consideră adoptat. Nr. crt. 3. Anexa nr. 1. Sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. Se consideră adoptat. Şi nr. crt. 4, la Anexa nr. 2. Observaţii, comentarii? Nu sunt. Se consideră adoptat. Iniţiativa legislativă rămâne pentru votul final de la ora 13,00. Ne revedem la ora 13,00. Vă mulţumesc.