7 mai 2018 – Prezentarea unei declaraţii cu prilejul Zilei egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Dar, ca să fim în acord cu ziua de mâine, care este Ziua naţională a egalităţii de şanse, voi începe cu stimate colege şi stimaţi colegi. Începând cu anul 2015, ziua de 8 mai a devenit Ziua naţională a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Se marchează în acest mod simbolic importanţa acestei problematici pentru societatea românească în ansamblul ei, prin sărbătorirea acesteia înainte de Ziua Europei, din 9 mai, egalitatea de şanse şi de gen reprezentând fundamentul unei dezvoltări durabile a României, ca stat democratic şi european. Ca preşedinte al Comisiei pentru egalitatea de şanse din Camera Deputaţilor, permiteţi-mi să vă reamintesc că, din păcate, ţara noastră este penultima, în Uniunea Europeană, la acest capitol. În 2018, societatea românească este încă împovărată de multiple tipuri de discriminare şi de stereotipuri. Este nevoie de o mai bună aplicare a legislaţiei în vigoare, de responsabilizarea instituţiilor în implementarea strategiilor sociale şi a programelor naţionale care să corecteze acest aspect. Şi fiindcă totul porneşte de la educaţie, singura soluţie viabilă care poate schimba paradigme comportamentale retrograde, dacă nu patriarhale, în mentalul colectiv sunt politicile educaţionale antidiscriminare care să promoveze constant şi eficient egalitatea de şanse şi de gen în societatea românească actuală. Stimate colege şi colegi parlamentari, România este semnatara unor tratate internaţionale care pun accent pe educaţie, ca mijloc de combatere a discriminării, precum Convenţia CEDAW a ONU. Începând cu anul 2017, Organizaţia Naţiunilor Unite recomanda României să intensifice eforturile pentru respectarea drepturilor femeilor şi formula numeroase recomandări pentru îmbunătăţirea nivelului de egalitate de şanse şi de gen. În calitate de dascăl, am datoria să punctez recomandări privind educaţia: revizuirea urgentă a manualelor şcolare; eliminarea stereotipiilor de gen şi etnice; includerea educaţiei de gen şi a celei sexuale, ca materie obligatorie în curriculum şi formarea continuă a cadrelor didactice; îmbunătăţirea infrastructurii şcolare şi reducerea diferenţelor sociale în accesarea educaţiei de calitate; eliminarea barierelor structurale şi comportamentale care le împiedică pe fete să acceseze domenii de studii masculinizate, precum ştiinţa sau tehnologia. Din nefericire, şcoala românească promovează clişee şi stereotipuri care nu fac decât să perpetueze inegalitatea de şanse şi de gen în rândul generaţiilor tinere. Efectul acestui sistem educaţional neadaptat la valorile europene ale egalităţii de şanse se văd la orice pas: rata de peste 19% la abandon şcolar, risc crescut de sărăcie şi excluziune socială pentru 25% din români, precum şi 10% dintre elevi care au acces la educaţie pentru sănătate sau 6% la educaţia sexuală, potrivit vârstei. Astfel, România e prima în Uniunea Europeană la numărul de sarcini la minore, unele chiar de 10-11 ani. De asemenea, cifrele pot continua, pentru a se constitui într-o radiografie crudă, societală: 6 din 9 elevi români acuză că au fost discriminaţi sau sunt victime ale bullying-ului. Accesul inegal la educaţie şi un curriculum care nu respectă dimensiunea egalităţii de şanse şi de gen afectează negativ nu doar dezvoltarea individuală, ci şi funcţionarea comunităţilor şi a societăţii. Mai mult, modul în care egalitatea de şanse este percepută şi implementată reprezintă un indicator important pentru gradul de maturitate al democraţiei unei ţări. Stimate colege şi stimaţi colegi, Mâine găzduim, la Parlament, Conferinţa naţională "Educaţia fără discriminare - soluţia durabilă pentru egalitate de şanse şi de gen în societatea românească". Vă invit, cu drag, mâine, la ora 10,30, în Sala Drepturilor Omului, să ne asumăm împreună obiective concrete în eliminarea stereotipurilor şi discriminării din educaţie, ca nişte paşi naturali spre o Românie modernă şi europeană. Nu înainte de a ne reaminti, la 70 de ani de la adoptarea, la Paris, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, de primul articol, care promova încă din 1948 egalitatea de şanse şi de gen: "Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii". Vă mulţumesc. Şi vă aştept mâine la conferinţa noastră, în Sala Drepturilor Omului, la 10,30, pentru a vă exprima puncte de vedere pertinente. Vă urez o zi frumoasă. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Înţeleg că, pe procedură, doriţi să interveniţi?

Virgil-Daniel Popescu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi deputaţi, După cum ştiţi, săptămâna trecută, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, la solicitarea Partidului Naţional Liberal, a fost introdus, sub rezerva primirii raportului, PL-x 33. Este vorba de Legea, pe scurt, a exploatărilor offshore. Este o lege care a fost trimisă de Guvernul României, de peste 60 de zile. Şi de 60 de zile stă în sertarele Comisiei pentru industrii şi servicii, pentru că nu se doreşte să fie discutată. Este o lege pe care o aşteaptă operatorii de offshore din Marea Neagră şi în baza căreia se vor lua deciziile de exploatare. În baza căreia miliarde de dolari vor veni în România. România îşi va asigura independenţa energetică. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Tot vineri, am aflat cu stupoare că preşedintele comisiei, fără să se consulte...

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu vă supăraţi, care e procedura? Vă rog frumos. (Voci suprapuse.)

Virgil-Daniel Popescu ... domnul Iulian Iancu... cu Biroul comisiei, cu membrii comisiei, a solicitat prelungirea cu 60 de zile a dezbaterilor, în aşa fel încât... (Voci suprapuse.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Procedura, stimate coleg?

Virgil-Daniel Popescu ... să adunăm matematic, vorbim...

Carmen-Ileana Mihălcescu Interveniţi pe procedură...

Virgil-Daniel Popescu ... de luna septembrie...

Carmen-Ileana Mihălcescu ... care e procedura?

Virgil-Daniel Popescu ... în condiţiile în care deciziile se vor lua în iulie. Luna septembrie, o lună în care probabil nu vom mai vorbi de investiţii...

Carmen-Ileana Mihălcescu Stimate coleg...

Virgil-Daniel Popescu ... şi o lună în care probabil nu vom mai vorbi de investiţii şi de rolul strategic al României în...

Carmen-Ileana Mihălcescu ... nu mi se pare.

Virgil-Daniel Popescu Doamnelor şi domnilor, Tot pe procedură. Astăzi, Partidul Naţional Liberal a solicitat Biroului permanent devansarea termenului de 30 de zile şi vă propune ca, în afara interesului personal, de modificare a Codurilor penale, să ne gândim şi la interesul naţional, la interesul României, şi să aprobăm dezbaterea în aşa fel încât, până în 30 iunie, această lege să fie aprobată în Parlament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai avem o singură rugăminte din partea domnului deputat Seidler. Vă rog frumos.