10 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente "Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor" JOIN(2018)17 (PH CD 68/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiei aferente "Asigurarea securităţii armelor, protejarea cetăţenilor" JOIN(2018)17; PH CD 68/2018. Din partea Comisiei, domnul preşedinte Tîlvăr, prezentarea raportului, vă rog.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Opinia privind Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu a avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, precum şi analiza Comisiei pentru afaceri europene. În acest context, doamnă preşedinte, Comisia noastră subliniază necesitatea unor indicatori fezabili, documentaţi în urma informaţiilor referitoare la progresul tehnic în ce priveşte conceperea şi producerea de arme de foc, atât industrial, cât şi artizanal, astfel încât acţiunea propusă, de sprijinire a obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă privind reducerea semnificativă a fluxurilor ilegale de arme până în 2030, să ţină pasul cu evoluţia tehnologiilor. Totodată, sprijinim introducerea clauzei standard privind controlul armelor de foc, al armelor de calibru mic şi al armamentului uşor în acordurile de parteneriat şi comerciale ale Uniunii Europene. Susţinem luarea în considerare a unei anexe la instrumentul internaţional de urmărire, având în vedere evoluţiile din domeniul proiectării armelor, cum ar fi arhitectura modulară şi carcasele din polimer, propuse de Comisia Europeană. Susţinem orice formă de luptă, în contextul acordurilor internaţionale şi al angajamentelor asumate la nivelul Uniunii, împotriva ameninţărilor reprezentate de armele de foc ilicite, care pot contribui la proliferarea criminalităţii sau care pot alimenta terorismul, ştiută fiind legătura dintre criminalitatea organizată şi terorism. Astfel, doamnă preşedinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 3 octombrie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea producerii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul deputat Gheorghe Daniel Andrei.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. Foarte pe scurt. În contextul ameninţărilor teroriste din ultimii ani şi al creşterii a ceea ce înseamnă traficul de arme, un element care ţine de crima organizată şi de infracţionalitatea de mare risc, Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea prezentei Comunicări, care, după părerea noastră, nu vine decât să îndeplinească o serie de paşi procedurali în ceea ce înseamnă combaterea acestor fenomene cu risc deosebit de grav la adresa persoanei şi la adresa siguranţei publice şi a securităţii naţionale. Aşadar, vom vota pentru această măsură, pe care noi o considerăm benefică, în vederea implementării unui grad mai ridicat de protecţie a cetăţenilor şi a societăţii în care trăim. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic. Obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de hotărâre rămâne la votul final.