28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate (PL-x 293/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 28. Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate; PL-x 293/2018; are un caracter ordinar şi 9 amendamente admise. Din partea Guvernului României? Doamna secretar de stat din partea Guvernului? Este? Da? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun? Domnul Iuliu Nosa.

Iuliu Nosa Raport comun asupra Proiectului de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din mai 2018; Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, urmând să fie abrogată reglementarea actuală în materie, respectiv, Legea nr. 48/2012. În urma examinării proiectului de lege, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ şi a avizelor comisiilor parlamentare de specialitate, membrii celor două comisii sesizate în fond, respectiv Comisia pentru buget şi Comisia juridică, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege amintit. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu sunt doritori. Dezbaterea pe articole. De la marginal 1 la marginal 9. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final. Mai departe.