7 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (Pl-x 157/2016). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; este Pl-x 157/2016; lege ordinară. Dacă din partea iniţiatorilor...? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond? Vă rog.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule Munteanu. Stimaţi colegi, Cele trei comisii au fost sesizate în fond, spre dezbatere, cu această propunere legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Comisia pentru sănătate şi familie, cu avizul nr. 4c a avizat negativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, în scopul asigurării unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, menite să asigure apărarea vieţii populaţiei pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă. Astfel, Institutul pentru Situaţii de Urgenţă, în parteneriat cu autorităţile administrativ-teritoriale şi Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, vor realiza comisii mixte de control al tuturor localurilor, barurilor, cluburilor, precum şi altor locaţii aflate în spaţiu închis, unde se organizează manifestări culturale, sportive, de divertisment, educaţie sau conferinţe, la care se presupune că va participa un număr de minimum 50 de persoane. În urma dezbaterii, membrii celor trei comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei respingerea propunerii legislative.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Vă rog, domnule deputat Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege este plin de bune intenţii, dar realizarea practică lasă de dorit. Sunt încadrări legislative diferite, nu sunt respectate normele de tehnică legislativă şi, chiar in ciuda acestor bune intenţii, nu poate fi adoptat un astfel de act normativ. Când se va veni cu o reglementare care pe această problemă... care încă pune multe semne de întrebare şi creează numeroase probleme, Parlamentul va putea să o ai în considerare. Dar astfel de acte normative nu pot fi adoptate. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Dacă nu, respingerea acestei iniţiative rămâne pentru şedinţa de vot final.