3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (PL-x 160/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice; are raport fără amendamente; caracter ordinar şi procedură de urgenţă; PL-x 160/2018. Din partea Guvernului? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte Iulian Iancu. Vă rog.

Iulian Iancu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege menţionat a fost supus dezbaterii în fond Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, pentru a analiza modificările la Legea privind achiziţiile publice, precum şi modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Stimaţi colegi, Vă informez că avem un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Proiectul este adoptat de Senat şi are avizul Comisiei pentru politică economică, Comisiei pentru administraţie publică, precum şi al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Obiectul de reglementare al acestui proiect, pe lângă cel menţionat de colegii de la Guvern, vizează, în principal, remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiuni, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. În urma dezbaterilor, Comisia juridică, în data de 13 noiembrie, şi Comisia pentru industrii propun plenului adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Vlad Bontea. Vă rog.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Necesitatea adoptării acestui proiect de lege derivă din cerinţele de perfecţionare şi flexibilizare a sistemului de achiziţii publice şi de corelare mai precisă cu legislaţia europeană în domeniu. În caz contrar, există riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate - şi fac referire aici la fondurile europene. Reforma în domeniul achiziţiilor publice trebuie să se concretizeze în cele mai bune soluţii şi cât mai rapid, pentru a evita blocarea şi imposibilitatea de implementare a proiectelor. Trebuie să ajungem la un sistem de achiziţii publice mai puţin formalist şi mai orientat către performanţă şi calitate. Este un pas oportun pentru economia românească. Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Proiectul de lege nu are amendamente şi va merge la votul final.