7 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 469/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 23 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea Anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte - PL-x 469/2018; sunt 4 amendamente admise. Reprezentantul Guvernului are cuvântul. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea... (Discuţii în sală.) Domnilor colegi, aveţi o şedinţă foto, să înţeleg? Domnilor colegi, vă rog să vă ocupaţi locul în sală. Stimaţi colegi... O şedinţă foto, da, mă rog. Din partea Comisiei juridice, prezentarea raportului, vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, doamnă preşedinte. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cuantumului şi plata contribuţiei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, în cuantum de 6.000 de euro. Având în vedere faptul că această cotizaţie poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a EuroPris, prin prezentul proiect de act normativ se propune ca, în acest caz, plata contribuţiei anuale să fie aprobată prin hotărâre de Guvern, în limita echivalentului în lei a sumei stabilite. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii comisiei, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Aida-Cristina Căruceru În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Sunt patru amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la 4 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul rămâne la votul final.