13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (6) şi (7) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 615/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu Revenim la poziţia 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (6) şi (7) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; este PL-x 615/2020. Avem 20 de poziţii cu amendamente admise. Din partea iniţiatorilor dacă doreşte cineva să intervină? Nu doreşte nimeni să intervină?

Slavoliub Adnagi Ba da.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, vă rog, aveţi cuvântul.

Slavoliub Adnagi Mulţumesc, doamnă preşedinte. Acest proiect de lege are ca scop eliminarea inechităţilor şi corectarea disfuncţionalităţilor care s-au acumulat în Decretul-lege nr. 118/1990 privind persoanele persecutate politic la instaurarea regimului comunist, persoanele constituite în prizonieri ori deportate în străinătate. Stimaţi colegi, Avem ocazia să arătăm empatie pentru suferinţele şi nedreptăţile îndurate de persoanele persecutate, prin votul nostru acordat acestui proiect. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond? Vă rog frumos, preşedintele comisiei sau un alt coleg de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială? Sunt colegi de la Comisia pentru muncă, pentru prezentarea raportului? (Vociferări.) Dacă nu, vin eu şi îl prezint.

Eugen Neaţă În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 615/2020 din 6 octombrie 2020 cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (6) şi (7) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Decretului-lege nr. 118/1990, urmărindu-se clarificarea modului de determinare a indemnizaţiei de care beneficiază anumite categorii de persoane. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 septembrie 2020. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 12 octombrie 2020 a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Aţi încheiat? (Vociferări.)

Eugen Neaţă Nu am nota. Da, da, da. Nu am nota. La poziţia 7, punctul 5 din raport, trimiterea din alin. (5 1 ) se face la alin. (6) - (9). Dintr-o eroare s-a introdus şi trimiterea la alin. (5), care trebuie eliminată. Ca atare, partea introductivă a textului alin. (5 1 ) va fi următoarea: "(5 1 ) De prevederile alin. (6) - (9) beneficiază în mod corespunzător..." şi textul curge în continuare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Am reţinut modificările. Vă rog să le daţi colegilor de la Secretariatul General. La dezbateri generale, intervenţii? Domnul Codreanu, vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară susţine acest proiect de lege care elimină o serie de inechităţi şi face câteva precizări de ordin tehnic în Decretul-lege nr. 118/1990. După votul pe care l-am dat pe un alt proiect de lege care modifica şi completa acelaşi decret-lege, Decretul-lege nr. 118/1990, cel care viza eroii noştri din Grupul Ilaşcu întemniţaţi la Tiraspol de un regim criminal, sper ca până la finalul acestei sesiuni parlamentare să votăm un proiect la fel de important, care îi vizează pe românii deportaţi de regimul criminal de la Moscova şi care şi-au redobândit între timp cetăţenia, chiar dacă nu au renunţat niciodată la ea. Este un proiect de lege pe care l-am iniţiat împreună cu colegul de la Iaşi, domnul deputat Petru Movilă, şi sper să avem parte de un vot pozitiv. Este un vot pe care trebuie să-l dăm ca semn de respect pentru cele câteva sute de persoane care au mai rămas. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea proiectului pe articole. Sunt 20 de poziţii cu amendamente admise. Dacă de la 1 la 10 sunt observaţii, comentarii? Nu sunt. De la 11 la 20, observaţii, comentarii? Nu sunt. Proiectul merge la votul final. În continuare avem Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Avem 3 poziţii cu amendamente admise. Are caracter organic. Este PL-x 657/2018. O să rog, prezentarea raportului. Comisia pentru muncă? Este raportul înlocuitor la PL-x 657, da?

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, dacă au locuit cel puţin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanentă, precum şi pe o rază de 8 km. în jurul acestora.

Carmen-Ileana Mihălcescu Violeta, opreşte-te, te rog!

Iulian Iancu Raportul se completează la Comisia pentru muncă.

Violeta Răduţ Mai vine unul?

Iulian Iancu Da.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Violeta Răduţ OK.

Iulian Iancu Mai vine un raport. Să-l aşteptăm.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Violeta Răduţ Bun. Atunci aşteptăm raportul şi revenim asupra proiectului. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe. Îl reţinem.