27 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei COM(2019)330 (PHCD 56/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Dacă nu sunt alte intervenţii, şi nu sunt alte intervenţii, intrăm în dezbaterea iniţiativelor aflate pe ordinea de zi. La punctul 14 am rămas. 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei; COM(2019)330; PHCD 56/2019. Domnul preşedinte Tîlvăr, prezentarea proiectului de hotărâre. Vă rog, aveţi cuvântul.

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Vă rog să-mi permiteţi să prezint Opinia privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei; COM 330. Acest COM a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate pentru examinarea fondului Propunerii de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică. Am avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi analiza realizată în cadrul comisiei noastre. Astfel, noi susţinem Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie, având în vedere că raţionamentul, întemeiat pe cunoaşterea bazată pe inovare, este de actualitate, iar abordarea Uniunii Europene contribuie la eliminarea decalajelor în materie de inovare între Uniunea Europeană şi principalii săi concurenţi. Totodată, subliniem necesitatea de a avea o abordare mai ambiţioasă şi mai deschisă la nou în ceea ce priveşte recunoaşterea şi sprijinirea iniţiativelor care reflectă excelenţa ştiinţifică şi recomandăm ca propunerile privind viitoarele comunităţi de cunoaştere şi inovare ale Institutului European de Tehnologie să fie formate cu flexibilitatea necesară, pentru a răspunde evoluţiilor rapide ale societăţii, ştiinţei şi tehnologiei. Comisia noastră, doamnă preşedinte, s-a întrunit în şedinţa din 22 octombrie 2019 şi a hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în vederea finalizării procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlu dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.