26 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 125/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mergem mai departe. Punctul 7, Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; PL-x 125/2019. Avem trei amendamente admise şi unul respins. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea comisiei sesizate în fond, domnule preşedinte Solomon, vă rog, prezentarea raportului.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu un nou alineat, alin. (4), prin care se propune ca Guvernul să stabilească, prin hotărâre, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, zilele de muncă pentru care se acordă zile libere, care preced şi care succed sărbătorile legale, respectiv zilele în care se recuperează acestea. A fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 martie 2019. Face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Vass Levente.

Levente Vass Stimaţi colegi, Doamnă preşedinte, În primul rând mulţumesc Comisiilor pentru muncă din Senat şi din Camera Deputaţilor pentru amendamentele propuse. Mulţumesc colegilor pentru susţinere. Astăzi, Guvernul, prin hotărâri de Guvern succesive în cursul anului, stabileşte zilele nelucrătoare care succed sau preced zilele de sărbătoare, cel mult cu o săptămână, cu două săptămâni înainte să se întâmple acest lucru şi, la fel, şi ziua în care aceste ore se recuperează. De acum încolo, dacă votăm această modificare legislativă în plen, Guvernul o să stabilească până în 15 ianuarie, cel târziu, pentru un an întreg zilele acestea nelucrătoare, astfel aducând predictibilitate şi în mediul de afaceri, predictibilitate şi în planificarea programului familial, predictibilitate şi în administraţia publică locală şi naţională. Eu vă mulţumesc pentru susţinere. Grupul parlamentar al UDMR a iniţiat şi o să susţină această modificare legislativă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Ovidiu Ganţ. Vă rog.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimată doamnă preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale apreciază iniţiativa; vom vota în favoarea ei. Credem că, într-adevăr, e nevoie de această predictibilitate. Personal, însă, opinez că ar fi fost mai bine dacă decizia ar fi fost luată de Guvern în anul anterior, adică, să zicem, 15 decembrie pentru anul următor; ar fi fost şi mai bine, din varii motive de organizare. Vreau să vă spun, cu titlu de informaţie, că Parlamentul European stabileşte în iulie a anului în curs săptămânile de plen pentru anul următor, această predictibilitate sporită dând posibilitate membrilor Parlamentului European să-şi stabilească agenda mult mai bine pentru anul următor. Deci cred că şi în această situaţie legea e bună, e un pas înainte, dar poate totuşi ar fi util ca decizia să se ia la finele anului precedent pentru anul care urmează. Vă mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnule Vass Levente, doriţi?

Levente Vass Sunt de acord cu antevorbitorul. Mulţumesc pentru susţinere. Propunerea legislativă nu stabileşte că în data de 15 ianuarie. "Până în data de 15 ianuarie". Deci dacă Guvernul doreşte acest lucru, foarte uşor, chiar din septembrie, poate să reglementeze acest lucru pentru anul 2020, astfel dând şi posibilitatea celor care printează tot felul de calendare să ştie exact care sunt acele zile care trebuie introduse. E un lucru foarte important, mai ales când mă gândesc că un om de afaceri din străinătate trebuie să-şi programeze din timp când vine, când are de discutat cu autorităţile locale şi naţionale şi de aceea chiar e bine-venită propunerea. Să propunem împreună ca Guvernul să aprobe acest calendar în cursul lunii septembrie.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 3 sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final.