15 decembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative (PL-x 122/2015) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 36. Proiectul de lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative; PL-x 122/2015. Sunt 10 amendamente admise. Guvernul României? Există? Da? Aveţi cuvântul, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Aida, prezentarea raportului suplimentar! Doamna Căruceru, vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din data de 25 februarie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, în sensul schimbării radicale a procedurii de republicare a actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, ca măsură destinată a asigura accesibilitatea şi previzibilitatea normelor juridice. Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru o nouă examinare şi aprobarea unui raport suplimentar. Guvernul României a transmis prin adresa cu nr. 82/DPSG din 29 ianuarie 2020 un nou punct de vedere referitor la acest proiect de lege, conform căruia susţine adoptarea iniţiativei legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Dacă la titlul legii sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 10, obiecţii? Domnule preşedinte Halici? Vă rog.

Nicuşor Halici O rectificare, doamnă preşedinte de şedinţă. La marginal 9 avem includerea unui nou alineat, alin. (2). Şi art. III, atunci, va avea două alineate - alin. (1) care a fost în raport şi alin. (2) care va suna aşa: "În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a art. II-IV din prezenta lege, Senatul, Camera Deputaţilor şi Consiliul Legislativ îşi vor organiza câte o structură proprie de specialitate pentru republicarea actelor normative". Iar la marginal 10, la art. IV alin. (1) se va modifica termenul de 45 de zile de republicare, în cazul codurilor, în 60 de zile de la data în vigoare a actului normativ. Acestea sunt cele două amendamente. Şi aş mai face o singură remarcă, să rămână înregistrată. Da, este o iniţiativă a Guvernului, dar a Guvernului PSD. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Cu aceste rectificări, proiectul de lege rămâne la votul final.