7 octombrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 296/2019) ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 7, Propunerea legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 296/2019; este o respingere. Din partea comisiei sesizate în fond, doamna Gavrilă, vă rog, prezentarea raportului.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa care se referă la Pl-x 296 şi care vizează completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. menţionat din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul în care se solicită realizarea demersurilor necesare pentru creşterea numărului de consilieri şcolari, mediatori şcolari şi profesori de sprijin, la nivelul unităţilor şcolare şi al judeţelor în care rata de absenteism la examenele finale din clasa a VIII-a şi, respectiv, a XII-a, a XIII-a depăşeşte 25% din numărul total al elevilor. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Comisia a respins cu majoritate de voturi propunerea legislativă, pe baza următoarelor argumente: Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Doamna Florica Cherecheş, vă rog.

Florica Cherecheş Dragi colegi, În ultimii ani, am văzut cum prestigiul şcolilor este practic măsluit prin reducerea participării elevilor la examenele de evaluare naţională, astfel încât avem de acum un fenomen - se numeşte "Fenomenul Brăila". În 2018 a crescut cu 70% numărul elevilor nepromovaţi, faţă de anul anterior, situaţie care poate fi pusă şi pe seama acestui fenomen. Pentru că ce se întâmplă, de fapt, este că foarte mulţi elevi consideraţi neperformanţi sunt lăsaţi corijenţi, repetenţi sau nu li se încheie situaţia şcolară. Şi aceasta este o nouă tactică a şcolilor, pentru a-şi creşte prestigiul. Dar aceasta are un potenţial distructiv pentru educaţia viitoare a acestor elevi care nu se mai pot înscrie la licee sau la şcoli profesionale. Am elaborat acest proiect de lege pentru că este obligatoriu să se sancţioneze acest dublu abuz. Pe de o parte, copiilor le este luat dreptul de a fi evaluaţi obiectiv şi de a-şi cunoaşte nivelul de pregătire, iar, pe de altă parte, copilului i se induce în mod voit sentimentul lipsei de valoare personală, că el nu este suficient de bun ca să susţină un astfel de examen. Proiectul propus de PNL prevede: 1. Obligaţia Ministerului Educaţiei de a cerceta cauzele neparticipării elevilor la examene, acolo unde rata de neparticipare depăşeşte 25% din totalul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi sancţionarea responsabililor; 2. Obligaţia Ministerului Educaţiei de a solicita inspectoratelor şcolare judeţene şi unităţilor de învăţământ identificate cu procente mari de neparticipare la evaluarea naţională şi la bacalaureat stabilirea unui set de obiective pentru creşterea participării şi îmbunătăţirea rezultatelor la respectivele examene; 3. Obligaţia Ministerului Educaţiei de a realiza demersurile necesare creşterii numărului de consilieri şcolari, mediatori, profesori de sprijin, acolo unde rata de neparticipare depăşeşte 25% din totalul elevilor înscrişi; Şi 4. Obligaţia ministerului de a asigura resursele necesare organizării Programului "Şcoală după şcoală", pachetul de remediere şi sprijin la învăţare pentru elevii din ultimii doi ani terminali. Vă îndemn să votaţi acest proiect şi să dăm o şansă elevilor de a reuşi în viaţă prin educaţie. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Doamna Iurişniţi Cristina, vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, doamnă preşedinte. Nu cred că e cazul să mai insistăm pe această temă şi pe tema absolut îngrijorătoare a abandonului şcolar, a ratei de abandon care creşte cu fiecare an. Pe lângă acest "Fenomen Brăila", de care s-a discutat aici, vedem tineri care nu-şi termină nici măcar studiile gimnaziale - copiii, pentru că la 14-15 ani nu putem să le spunem încă tineri, sunt adolescenţi, care ajung la o cifră de 20.000-22.000 -, care efectiv se pierd şi nu-şi termină studiile. Este foarte îngrijorător acest fenomen şi, prin urmare, nu înţelegem de ce ministerul nu alocă fondurile necesare pentru a suplimenta numărul consilierilor şcolari, psihologilor şcolari, profesorilor de sprijin. USR are în lucru o iniţiativă legislativă exact pe această temă, pentru ca aceşti consilieri să aibă alocaţi în jur de 400-600 de elevi, nu 800-1000, cum este cazul acum, iar, pe de altă parte, este absolut necesar, este imperios necesară finanţarea Programului "Şcoală după şcoală", a unei mese calde în şcoli. Ne reamintim şi de proiectul acela pilot, început în 2016, care încă tot la nivelul unui proiect pilot se află, după 3 ani de derulare. Este ruşinos. PSD-ALDE, cei care au fost până acum la putere, efectiv şi-au bătut joc de învăţământul românesc. Prin urmare, USR susţine acest proiect de lege şi va vota împotriva respingerii.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Propunerea merge la votul final. O să închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Urmează sesiunea dedicată răspunsurilor la întrebări şi interpelări. Domnule Pirtea, vă rog să veniţi la prezidiu!