7 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România (PL-x 495/2018). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 1 1 . Proiectul de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România; PL-x 495/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte să ia cineva cuvântul? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond, domnul deputat Păle Dănuţ. Vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care animalele de serviciu care au aparţinut instituţiilor şi structurilor publice din România, cum ar fi animalele care au servit în teatrele de operaţii, în misiuni ale Armatei, Poliţiei şi ale altor structuri ale statului român, vor avea dreptul la hrană şi îngrijire şi după scoaterea din funcţiune, din momentul retragerii din activitate pe caz de boală. De asemenea, se propune ca din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, să fie alocate sume, instituţiilor şi structurilor publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din proiectul de lege. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România, în forma prezentată de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc frumos.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Vîlceanu Dan, PNL. Vă rog. Am întrebat de iniţiatori, să ştiţi!

Dan Vîlceanu N-am auzit! Îmi cer scuze, n-am auzit când aţi întrebat de iniţiatori, dar, oricum, înţeleg că, practic toţi colegii din absolut toate partidele sunt de acord cu acest proiect şi nu-mi revine decât misiunea să vă mulţumesc că veţi vota acest proiect de lege, care, deşi simplu şi atât de uşor de înţeles, întors de la plen, este un proiect necesar, pentru că vreau să vă spun că sunt animale abandonate, după ce au fost folosite în Armată, în Jandarmerie, la ISU şi aşa mai departe, şi este păcat, având în vedere că, totuşi, vorbim despre fiinţe care până la urmă au servit interesului naţional. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Pambuccian Varujan. Vă rog.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Foarte de acord cu acest proiect. Este un proiect prin care dovedim că suntem umani şi acesta este un semn de civilizaţie. Singurul lucru care pe mine m-a zgâriat, aşa, pe ureche, este terminologia folosită. Ne raportăm la bietele animale ca la nişte bunuri care sunt scoase din funcţiune, declasate şi aşa mai departe. OK. Dacă trebuie, şi cu terminologia aceasta suntem foarte de acord cu proiectul. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu. Adoptat. Dacă la amendamente admise, de la 1 la 6...? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cu permisiunea dumneavoastră, o să ne întoarcem la poziţia 1 1 . Este PL-x 495/2018, cel cu întreţinerea animalelor de serviciu. Şi o să-l rog pe domnul deputat Dănuţ Păle să facă o precizare.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. Trebuie să facem o corectare pentru o eroare materială. La art. 4 alin. (4), la nr. crt. 5, pag. 6 din Raportul comun, sintagma "adoptor" se înlocuieşte cu sintagma "adoptator". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc şi eu. Fiind vorba de o eroare materială, bănuiesc că suntem de acord cu toţii cu aceasta. O să mergem mai departe. Şi am reţinut-o pentru a o comunica departamentului.