24 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere (PL-x 14/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 12, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere; PL-x 14/2018. Suntem în procedură de urgenţă. Din partea Guvernului? E de respingere. Din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, prezentarea raportului. Vă rog.

Ilie Toma Mulţumesc. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă, în şedinţa din 7 februarie 2018. Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil proiectul de lege. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea literelor b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere, în sensul precizării operatorilor economici cărora le pot fi delegate obligaţiile de stocare. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 februarie 2019 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, domnul Sorin Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Ca şi în cazul Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2017, şi Ordonanţa nr. 80/2017 trebuie respinsă, deoarece nu transpune corect în legislaţia naţională Directiva nr. 2009/119 a Comisiei Europene, sub cele trei aspecte. Şi anume, interdicţia de a utiliza stocurile de petrol ca garanţie reală, limite pentru drepturi de delegare şi lipsa unei proceduri şi a planurilor de urgenţă. De aceea, PNL va vota pentru respingerea acestei ordonanţe de urgenţă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.