6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor (Pl-x 72/2014). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm. 96. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor - Pl-x 72/2014. Pentru prezentarea raportului suplimentar, domnul preşedinte Florin Roman. Aţi delegat un raportor... Da, vă rog, domnule deputat.

Ionel Floroiu Doamnă vicepreşedinte, vă mulţumesc. Raportul suplimentar asupra Propunerii legislative privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea Propunerii legislative privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, înregistrat cu nr. 4c-6/188 din 25 aprilie 2017. La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru buget, avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor noi reglementări în ceea ce priveşte gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor, în scopul reducerii populaţiei canine fără stăpân. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu un vot împotrivă, să propună plenului Camerei Deputaţilor menţinerea raportului iniţial de respingere a Propunerii legislative privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.