9 mai 2018 – Supunerea la votul final:

Carmen-Ileana Mihălcescu Stimaţi colegi, Începem votul final. Vă rog să vă pregătiţi cartelele pentru un vot de control. Vă rog să luaţi loc în bancă. Vot de control o să facem imediat. Vot, vă rog. Vă rog să vă ocupaţi locurile în bancă. Repetăm votul de control. Vot, vă rog. Vă mulţumesc. Începem votul final. I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană. Vot, vă rog. Adoptat. 247 de voturi pentru, un coleg fără opţiune. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea intermediară a Programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării şi inovării din UE. Vot, vă rog. 252 de voturi pentru. Adoptat. II. Legi ordinare. Adoptări 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina; lege ordinară. Comisiile propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 252 de voturi pentru. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei. Este lege ordinară. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vot, vă rog. 255 de voturi pentru, o abţinere şi un vot împotrivă. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii. Este lege ordinară. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. Adoptat. 168 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, 3 abţineri. III. Legi organice. Adoptări 6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora; lege organică. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Vreau să văd şi eu rezultatul votului, vă rog. Rezultatul votului? Trebuie să repetăm votul, pentru că nu mi se afişează. Eu am scos cartela, încercând să votez pe cealaltă consolă. (Vociferări.) Bun. Dar atunci daţi-mi şi mie, cei de la tehnic, posibilitatea să votez şi eu. Deci 184 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă şi 52 de abţineri. Adoptat. Colegii de la tehnic, aş vrea să votez şi eu, dacă se poate? Mulţumesc. 7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 718 din 8 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 15 decembrie 2017. Comisia juridică propune adoptarea legii, cu un amendament. Este lege organică. Vot, vă rog. Adoptată. 165 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Explicarea votului, domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Având în vedere că în Camera Deputaţilor majoritatea parlamentară continuă să insiste în susţinerea unei propuneri legislative, deformată complet şi deturnată de la scopul ei iniţial, ba mai mult, declarată neconstituţională în ansamblul ei, vă anunţăm că deputaţii Partidului Mişcarea Populară au votat împotriva adoptării sale şi vor susţine reluarea demersurilor la CCR. Majoritatea parlamentară trebuie să înţeleagă că modificările legislative, modificările legilor se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Constituţiei, inclusiv a deciziilor CCR, nu doar printr-un vot majoritar politic. Aceasta este încă o dovadă clară a faptului şi a modului în care majoritatea PSD-ALDE a înţeles ca în mandatul 2016-2020 să legifereze, opoziţia redactând cele mai multe sesizări de neconstituţionalitate admise de CCR, ceea ce subliniază un dispreţ clar al majorităţii PSD-ALDE, faţă de respectarea legii. De asemenea, reamintim şi Legile justiţiei, modificările fiscale, iar situaţia probabil se va repeta şi în cazul Codului administrativ aflat în proces legislativ. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Andronache Gabriel, explicarea votului.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doar câteva cuvinte, ca să înţelegeţi ce s-a votat astăzi. Şi anume, au fost eliminate articolele care se refereau la confiscarea sumelor cheltuite peste plafoanele prevăzute de lege. De ce? Pentru ca cei care sunt obişnuiţi să cheltuiască peste limitele legale să o poată face fără nicio problemă şi să scape doar cu o amendă. În mod evident, chestiunea aceasta nu este o chestiune normală şi corectă. Pe cale de consecinţă, Partidul Naţional Liberal a votat împotrivă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Ion Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion S-a votat o lege în favoarea politicienilor, pentru că, nu-i aşa, nu ne place să vină în control AEP. Nu este în regulă să votăm legi pentru noi, să ne fie nouă comod. Chiar dacă nu ne convine, trebuie să ne supunem acestor legi. S-a spus în Comisia juridică, de preşedinte - mă bucur că este în sală domnul Eugen Nicolicea - că noi putem propune şi putem vota - noi, puterea - ce legi dorim, pentru că voi, opoziţia, oricum le contestaţi la Curtea Constituţională, există un filtru şi practic nici nu ne mai punem problema de neconstituţionalitate vreodată. Dacă aceasta este maniera în care discutăm şi în care se votează legile în Parlament, ştiind clar că sunt neconstituţionale, ştiind foarte clar că există aceste probleme şi bazându-ne pe faptul că opoziţia poate nu va strânge numărul de semnături şi nu va putea contesta la Curtea Constituţională, este foarte trist. Este un Parlament trist, un Parlament care abuzează de puterea sa, prin faptul că în mod conştient votează legi neconstituţionale.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Drăghici.

Mircea-Gheorghe Drăghici Cât fariseism la tribuna acestui Parlament! Neconstituţională, în ansamblul ei, legea a fost, pentru că nu s-a respectat principiul bicameralismului. Nicio altă neconstituţionalitate nu a fost semnalată pe textul acestei legi. Mai mult decât atât, cei care au avut rambursări de 99% mai mult, chiar, la campaniile electorale, au fost cei care astăzi au votat această lege, adică PSD şi ALDE. Toţi ceilalţi care ne dau nouă lecţii, să ţinem contabilitatea cum trebuie, în finanţele partidului, sunt cei care au primit la jumătate rambursarea şi cei care au de explicat în spaţiul public cum au spălat nişte bani din străinătate. (Aplauze. Vociferări.) De aceea spun că este foarte mult fariseism la această tribună! Vă rugăm, până una alta, nu ne daţi nouă lecţii cine sunt penalii şi cei care spală banii din afară, pentru a fi astăzi, pe nedrept şi ilegal în Parlament! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Continuăm cu punctul 8. 8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea legii, cu amendamente. Vot, vă rog. 165 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă, 22 de abţineri. Adoptată. Explicarea votului, domnul Paşcan. Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Stimaţi colegi, Această propunere legislativă este din ciclul: "Unde dai şi unde crapă!". Este un proiect legat de dezvoltarea învăţământului agricol, în care colegii de la UDMR au strecurat o "şopârlă", după ce Legea privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş a fost declarată neconstituţională de Curtea Constituţională. Au găsit această modalitate, prin care au creat un amendament, absolut discriminatoriu, pozitiv pentru minorităţi şi care îi discriminează pe majoritarii cetăţeni ai acestei ţări, românii, prin care orice consiliu local, judeţean, cult religios sau entitate privată poate să înfiinţeze o unitate de învăţământ. Ba mai mult decât atât, nu se ştie ce entitate poate constata că România nu îndeplineşte anumite prevederi constituţionale în privinţa învăţământului şi a educaţiei în limbile minorităţilor. Şi atunci, se înfiinţează, aşa, de oricine, o unitate de învăţământ, în cazul nostru doar pentru maghiari, fiindcă aceasta se doreşte. Este absolut neconstituţional. Eu vă invit, stimaţi colegi, cei care sunteţi responsabili, să vă raliaţi demersului PMP, fiindcă vom sesiza Curtea Constituţională, din nou, fiind vorba, mascat, de acelaşi subiect despre care se vorbea în Legea de înfiinţare a Liceului Teologic Romano-Catolic şi eu cred că suntem datori să reacţionăm responsabil în această ţară, unde domnul Liviu Dragnea, din păcate, bate palma cu Victor Orban şi înfiinţează unităţi de învăţământ la Târgu Mureş şi unde vicepremierul Ungariei pledează deschis şi îndeamnă la autonomie etnic-teritorială, ba mai mult, vorbeşte şi de autonomie personală pentru maghiari. Vom ajunge, probabil, să inventăm şi un nou văl sau ceva, cumva, cetăţenii maghiari şi în mod personal să fie cât mai autonomi şi când merg pe stradă; o bulă, ceva, cu care să fie înconjuraţi şi prezervaţi. Eu vă propun de pe acum să vă pregătiţi, să ne stabiliţi şi paşapoarte de intrare în Ardeal, pentru că aceasta se va întâmpla, aceasta este direcţia pe care o agreaţi şi care vine,...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan ...printr-un dicton şi fonduri masive din afara României. Este absolut inacceptabil şi revoltător!

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan Vom ataca la Curtea Constituţională. Sper să vă raliaţi acestui demers. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Gheorghe Daniel. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Dat fiind faptul că avem din nou o propunere legislativă, în care se vine în întâmpinarea unor cazuri pur particulare şi încercăm din nou, exact cum a fost în cazul liceului de la Târgu Mureş, să substituim autorităţi administrative sau autorităţi executive, prin decizii luate aici, în Legislativ, ţinând cont că acest caracter al legii, caracterul iniţial - am pornit de la liceele agricole şi am ajuns într-o zonă în care creăm o breşă neconstituţională, de înfiinţare a tot felul de unităţi de învăţământ care nu corespund legii - încalcă şi principiul bicameralismului şi avem de-a face cu o viciere de substanţă a textului şi a acestei iniţiative legislative, Partidul Naţional Liberal, care a votat împotriva acestei propuneri, va lua în calcul foarte serios depunerea unei contestaţii, unei sesizări la Curtea Constituţională. Luăm în calcul această sesizare, dat fiind faptul că nu putem să mai tolerăm astfel de abuzuri şi veţi vedea că rezultatul va fi similar cu cel din cazul liceului de la Târgu Mureş. Haideţi să nu mai legiferăm pentru cazuri particulare, pentru interese personale şi pentru fel de fel de mize ascunse şi obscure care se ascund în spatele unei legi aparent decente! Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vass Levente. Vă rog.

Levente Vass Domnule Marius Paşcan, Un asemenea discurs nu ar trebui să se audă în Parlamentul României! De nenumărate ori am fost împreună, şi cu dumneavoastră, şi cu deputaţi de la PSD, şi cu primarul PNL, şi cu consilierii PNL, şi toată lumea în Târgu Mureş a spus foarte clar: doreşte să se înfiinţeze şcoala catolică; avem suportul lor. Este foarte interesant. Când suntem acasă, când oamenii ne ascultă, atunci discursul este într-un fel. Când veniţi aici, vorbiţi altceva! Domnule Marius Paşcan, Eram acolo când aţi spus că n-aveţi nimic cu şcoala catolică, dar să se rezolve legal. Uite, este o posibilitate legală! Consilierii PNL, în Consiliul local, zic că nu este treaba lor, acasă, să rezolve această problemă, aşteaptă rezolvarea de la Parlament, aşteaptă rezolvarea de la Ministerul Educaţiei şi iată, cum auzim aici, liderii PNL vorbesc aiurea. Haideţi să fim juşti şi să fim oameni! În Târgu Mureş, ca preşedinte UDMR Târgu Mureş, avem o problemă - n-avem voie să lăsăm ca oamenii simpli să se bată între ei. Trebuie să punem punct acestei probleme şi să rezolvăm la nivelul ministerului, la nivel parlamentar sau oriunde doriţi dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru votul acordat şi sper că putem să păşim pe o cale paşnică şi corectă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Stanciu-Viziteu. Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc. Grupul USR a votat abţinere la acest proiect, pentru că este o problemă de educaţie aici, se pare, şi m-aş referi în special la afirmaţiile colegului nostru Drăghici, dinainte, care a jignit un grup întreg. În general, domnule Drăghici, să ştiţi că statul de drept - avem prezumţia de nevinovăţie - vă reamintesc că Uniunea Salvaţi România (Vociferări.) a câştigat procesul împotriva AEP, fiind singurul partid care a apelat la o nouă formă de finanţare şi, aşa cum noi nu vă spunem dumneavoastră că sunteţi condamnat penal, deşi sunteţi inculpat, cu o propunere de sentinţă de şapte ani, aşa v-am rugat şi noi să ne respectaţi şi să avem aici o discuţie civilizată. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnule Paşcan, doriţi drept la replică, probabil? Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Stimaţi colegi, Afirm în faţa dumneavoastră, în mod explicit şi inechivoc: susţin învăţământul confesional în limba minorităţilor. Ceea ce nu înţeleg şi nici nu pot accepta vreodată este această discriminare care se face pentru minorităţi, discriminatorie pentru cetăţenii majoritari ai acestei ţări, adică Legea educaţiei este una pentru toţi cetăţenii şi alta pentru minoritatea maghiară. Acest lucru este inacceptabil. Astăzi, Liceul Teologic Romano-Catolic se poate înfiinţa la Târgu Mureş, pe baza prevederilor actuale nemodificate ale Legii educaţiei naţionale. Nu există niciun impediment, doar că unii vor doar privilegii şi să fie mai altfel decât restul cetăţenilor români din această ţară. Acest lucru este deranjant şi am să reacţionez întotdeauna, când unii sunt mai egali decât alţii, ca în fabula cu câinele şi căţelul. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Continuăm cu punctul 9. 9. Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor); lege organică. Comisia juridică propune adoptarea. Vot, vă rog. Adoptată. 205 voturi pentru, 51 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg fără opţiune. Domnul Pavel Popescu, explicarea votului.

Pavel Popescu Da, cei care "miaună" prin sală nu cred că ştiu ce înseamnă date cu caracter personal. Partidul Naţional Liberal cred că a fost singurul partid care a luptat în comisiile de specialitate, în ultimele două săptămâni, pentru abrogarea a două amendamente ale acestei legi, în forma iniţială, amendamente care ar fi putut să blocheze tot ceea ce înseamnă industrie on-line, asigurări de viaţă, asigurări de sănătate, spitale private. Singurul lucru care este în această lege negativ este inechitatea între privat şi public, între companiile subordonate ministerelor care acţionează într-o piaţă liberă, versus companiile private. Pe viitor, cetăţenii români vor putea fi protejaţi de acest regulament, dar nu şi companiile private, prin această inechitate. Dar, datele fiind protejate, noi am votat pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. 10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Cele două comisii propun adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. Adoptată. 165 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă şi 5 abţineri. Şi punctul 11, avem moţiunea... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Explicarea votului, doamna Turcan Raluca. (Vociferări.) Este prima înscrisă, domnule Seidler!

Raluca Turcan Ce s-a votat astăzi şi a trecut la un vot? O cerere de reexaminare a Preşedintelui României, ignorată total. De asemenea, o lege care a fost dezbătută şi votată, printr-o procedură abuzivă, prin care aţi ignorat momentele de dezbatere în comisiile de specialitate, analiza temeinică a raportului comisiei de specialitate şi, de asemenea, timpul alocat în plen pentru dezbaterea acestei legi. Mai mult decât atât, a existat o grabă uriaşă pentru a da votul pe această lege, în condiţiile în care, pentru că plenul este suveran, Partidul Naţional Liberal v-a solicitat să dezbateţi şi să votaţi Ordonanţa nr. 82, prin care se micşorează contribuţia la Pilonul II de pensie şi afectaţi pensiile viitoare pentru 7 milioane de români. Nu v-a interesat! V-am solicitat, pentru că plenul este suveran, să dezbatem Ordonanţa nr. 79, care a produs inechitate şi a aruncat România în haos economic. Nu v-a interesat! V-am propus să dezbatem în regim de urgenţă o lege care poate să aducă investiţii străine de 25 de miliarde de euro, din offshore, pentru că acolo se pot face investiţii care aşteaptă doar OK-ul dumneavoastră în plenul Parlamentului. Nu v-a interesat! V-a interesat, însă, ANCOM? De ce? Pentru salariu, pentru sinecuri. Şi sinecură pentru cine?! Pentru o persoană care a fost prim-ministru al României, schimbat de majoritatea dumneavoastră pentru incompetenţă! Primul caz prin care o majoritate parlamentară şi-a dat jos prim-ministrul şi acestuia i-aţi dat sinecură, i-aţi dat o echipă, îl ţineţi în mâna Parlamentului, pentru că aţi schimbat procedura de demitere şi aveţi câteva ...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi.

Raluca Turcan ...locuri călduţe pentru acoliţii dumneavoastră. Partidul Naţional Liberal a votat împotrivă şi vă solicită, imperios, dacă puteţi ţine cont şi dacă vă interesează...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, doamnă deputat!

Raluca Turcan ... să ajungeţi la un moment dat şi la legile care îi vizează pe milioane de români, pentru că nu v-au dat votul pentru a anexa rând pe rând fiecare instituţie a statului român. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Dacă vă aduceţi aminte, în prima zi a parlamentarismului, în această formulă, am primit cu toţii o cărţulie roşie pe care scria "Regulament de funcţionare al Camerei Deputaţilor". Vă îndemn astăzi să daţi această hârtie la reciclat. Nu mai are niciun rost! În locul acestui regulament putem instaura cinci cuvinte simple - "control parlamentar" şi "plenul este suveran". Aşa reuşiţi să impuneţi cenzurarea timpului de dezbatere, ceea ce înseamnă cenzurarea democraţiei, ceea ce - vă traduc - înseamnă dictatură parlamentară. În acelaşi mod puteţi să impuneţi înţelegeri şi neînţelegeri dintre Grindeanu şi Dragnea, despre care Dragnea - vă aduc aminte, dacă mai era nevoie - că este condamnat penal definitiv şi, cu toate acestea, ocupă o funcţie de demnitate publică. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Socotar Gheorghe.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, doamnă preşedinte. Nu înţeleg de ce colegii noştri din opoziţie nu au fost la fel de revoltaţi când s-au făcut modificări la legile de funcţionare a ASF, a ANRE, a Consiliului Concurenţei, toate sub control parlamentar, instituţii la care în procedura de numire a şefilor respectivelor instituţii domnul preşedinte nu era implicat în niciun fel. Nu vi se pare normal că abia acum intrăm pe un făgaş al legii şi al spiritului legii care spune că ANCOM este o autoritate sub control parlamentar şi conducerea acestei autorităţi este, în procesul de numire a conducerii acestei autorităţi, Parlamentul are un rol important şi la numire, şi eventual într-o procedură excepţională de demitere. Vizavi de acele sinecuri, trebuie să vă precizez că toate acele instituţii la care am făcut referire - nu ştiu dacă este din fericire sau din păcate - au salarii mari, mult mai mari decât restul compartimentelor bugetare şi atunci mi se pare normal ca şi respectivii conducători ai unităţilor să aibă un salariu pe măsură. Tocmai unul dintre principiile legii care a fost adoptat aici, respectiv salarizarea sistemului bugetar, care nu este valabilă şi în cazul ANCOM, ca principiu, stabileşte că cei care sunt la conducerea instituţiei respective trebuie să aibă salariile cele mai mari. Aceasta s-a făcut şi în cazul ANCOM, fără să existe vreo discrepanţă între salariul preşedintelui şi al vicepreşedintelui şi respectiv al persoanelor care imediat le urmează în funcţie, respectiv directorii din acea instituţie. Deci, cred că, prin ce am făcut astăzi, am adus lucrurile la normalitate şi de aceea nu înţeleg supărarea colegilor din opoziţie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Este indiscutabilă corelarea între majoritatea parlamentară şi Guvern. Ce nu înţeleg, dacă instituţia este sub control parlamentar, de ce nu o comisie permanentă a Camerei Deputaţilor, în cazul de faţă Comisia pentru industrii şi servicii, de exemplu, de ce nu colectează CV-urile, face analiza la comisie şi candidaţii respectivi sunt validaţi de către plenul Parlamentului, pentru că este o instituţie sub control parlamentar? De ce este nevoie să mi-i propună Guvernul? Pentru că sunt alte moduri mai elegante, să spunem, în care vedem clar sau putem vedea aceste lucruri, nu ca în cazul de faţă, în care vedem clar că Guvernul "călăreşte" Parlamentul - scuzaţi-mi expresia - şi nu Parlamentul decide. Avem şi multe alte instituţii care sunt în subordinea Parlamentului şi singurul lucru pe care îl face Parlamentul este să "spele", este să-i compenseze sau să-i recompenseze pe cei pe care Guvernul şi-i doreşte, ca răsplată pentru activitatea politică. Aşa că, pe viitor, poate vă gândiţi, măcar asumaţi-vă curajos decizia votului parlamentar - majoritatea PSD-ALDE - asumaţi-vă în comisiile de specialitate validarea candidaţilor şi nu mai veniţi pe uşa din dos cu propuneri din diverse alte locuri. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Şi ultimul punct. 11. Moţiunea simplă iniţiată de 66 de deputaţi. Vot, vă rog. Moţiunea a fost respinsă. 164 de voturi împotrivă (Aplauze.) , 86 de voturi pentru, 6 abţineri şi 3 colegi fără opţiune. Explicarea votului, domnul Roman Florin. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Mulţumesc colegilor din majoritatea parlamentară care părăsesc sala; acesta este interesul pentru sănătate. Din cea mai mare promisiune pe care dumneavoastră aţi făcut-o sectorului de sănătate - "cresc salariile din sănătate" -, această promisiune s-a transformat în "scad salariile din sănătate pentru opt categorii profesionale". M-am uitat, doamnă ministru, pe ceea ce aţi anunţat după întâlnirea de aseară cu sindicatele. Vă mulţumesc că aţi preluat o parte dintre propunerile PNL, dar, din păcate, nu le-aţi preluat pe toate şi atunci aţi ajuns doar la o cârpeală. Trebuie să le spuneţi oamenilor că de o lună şi 11 zile nu găsiţi soluţii la problemele lor, că aceasta le-a afectat veniturile pe două luni, trebuie să le spuneţi că de abia din iunie veniţi să faceţi acea regularizare care, repet, înseamnă o cârpeală. N-aţi rezolvat problema diferenţierii competenţelor între spitale, n-aţi rezolvat încă foarte multe probleme, aţi modificat a treia oară legea, aţi spus de nenumărate ori că nu modificaţi Legea salarizării, că nu modificaţi Regulamentul de sporuri şi tocmai asta aţi făcut! V-am cerut la comisie, prin amendamente, să recunoaşteţi echitatea salariilor moaşelor cu ale asistenţilor, v-am solicitat să nu uitaţi de personalul TESA! Mă bucur că soluţiile pe care vi le-am propus sunt preluate de dumneavoastră şi înseamnă că mai este un licăr de speranţă! Doamnă ministru, Dacă veţi continua de această manieră, vă invităm în continuare să colaboraţi cu Partidul Naţional Liberal. Vedeţi că soluţiile noastre vă "pansează rănile" din sănătate! (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Ungureanu. Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Din nou, pe scaunul acela din stânga ar fi trebuit să stea cu totul şi cu totul alte persoane; mă refer în principal la doamna Lia Olguţa Vasilescu. Tot haosul vine de la muncă şi de la o bolnavă construcţie instituţională. Avem aici în faţă - vă arăt - amendamente de la Comisia pentru sănătate din luna februarie, care aduceau ceva "plombe" în sistemul sanitar - atenţie! - cu unanimitatea tuturor colegilor din comisie. Iar domnul Solomon a avut tupeul, în plen, să-mi răspundă, atunci când l-am întrebat de ce a trecut peste votul colegilor, inclusiv din PSD, din comisia de specialitate, şi au făcut harcea-parcea propunerea sindicatelor - mi-a spus cu tupeu: "Pentru că putem!". Lucrurile se puteau îndrepta din luna februarie, cu toate categoriile nemulţumite, dacă vă ascultaţi proprii colegi de partid de care vă bateţi joc, lucru care este inadmisibil. Ce este din nou inadmisibil? Este că problemele nu sunt nici pe departe rezolvate! Iar dacă parlamentarii de la putere ar coborî în stradă şi ar vorbi cu infirmierele, ar vorbi cu biologii, ar vorbi cu biochimiştii, ar vorbi cu multe categorii care sunt din nou în afara unei rezolvări decente, veţi vedea că aţi introdus dihonia în sistemul sanitar şi ea nu se opreşte, chiar dacă aţi avut înţelegeri bolnave, inclusiv cu sindicatele care, încă o dată, i-au trădat pe unii dintre cei care plătesc cotizaţiile...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Vă rog să încheiaţi!

Emanuel-Dumitru Ungureanu ...lună de lună. Aşa că, din păcate, n-aţi adus dezbinare şi, dimpotrivă, ce spun eu va fi profetic - de fiecare dată când vor fi probleme cu salarizarea, îl veţi sacrifica pe ministrul sănătăţii, care are mai puţin spate...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat.

Emanuel-Dumitru Ungureanu ...politic, decât are Olguţa Vasilescu. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Bichineţ Corneliu, ultimul vorbitor. Vă rog.

Corneliu Bichineţ Stimată doamnă preşedinte, Stimată doamnă ministru, Iată, pare că sunteţi sufocată, doamnă, de admiratori, în urma prezentării acestei moţiuni simple. În loc să ascultaţi cuvântul opoziţiei, îl ascultaţi pe domnul Ciuhodaru, care probabil vă spune ceva despre medicină. Aş vrea, doamnă ministru, să ocupaţi locul care vă este rezervat aici, ca reprezentant al Guvernului, şi să luaţi seama că noi v-am înconjurat cu respect, pentru că în trei luni un om nu poate face minuni, oricât de bine intenţionat este el. Nu vă culpabilizez cu nimic, însă vă cer, ca parlamentar al Vasluiului, un lucru - v-am lăsat şi un memoriu la minister - redeschiderea Spitalului din oraşul Negreşti-Vaslui, un spital care deservea 50.000 de locuitori. În rest, toate problemele care au fost discutate aici, probabil că vă vor da posibilitatea să vă înconjuraţi de specialişti buni şi să le rezolvaţi. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Buicu Florin. Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Doamnelor şi domnilor parlamentari, Le mulţumesc celor care au votat împotriva acestei moţiuni. Cei 66 de semnatari ai moţiunii, din partea partidului care are ce are cu "decreţeii" şi al cărui preşedinte de partid îi învaţă să dea cu parul, au depus o moţiune pe sănătate, împotriva doamnei Sorina Pintea, moţiune politicianistă şi ipocrită. Nu spunem că în sănătate toate lucrurile sunt rezolvate. Nu spunem că nu sunt probleme în sănătate. Dar această moţiune dovedeşte doar politicianism şi ipocrizie. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Încheiem şedinţa de vot final aici. Vă doresc o săptămână bună! Birou permanent în cinci minute. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,56.