26 noiembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind câinii salvamontişti (PL-x 511/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 13. Proiectul de Lege privind câinii salvamontişti; PL-x 511/2017. Sunt 12 amendamente admise şi are un caracter ordinar. Din partea iniţiatorilor? Nu doreşte nimeni să intervină. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun, domnul Dănuţ Păle.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind câinii salvamontişti. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind unităţile canine de intervenţie la avalanşă, constituite potrivit recomandărilor Comisiei Internaţionale de Salvare Alpină. Astfel, unitatea canină de intervenţie la avalanşă este echipajul compus dintr-un câine şi salvamontistul sau jandarmul său, echipaj care a parcurs formele de pregătire specifice în cadrul Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, respectiv Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" din Sibiu, respectând întocmai regulamentul acestora şi care a absolvit la zi verificările anuale. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind câinii salvamontişti, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport comun. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la 5 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 6 la 12, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final. Şi închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Urmează prezentarea interpelărilor. Vă mulţumesc.