14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România (Pl-x 788/2015). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe punctul 46, Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România, Pl-x 788/2015. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Vă rog. Domnul deputat Tomac.

Eugen Tomac Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Pentru acest proiect de lege, pe care Partidul Mişcarea Populară l-a propus, privind reforma profundă a sistemului de sănătate, au lucrat la această iniţiativă cele mai luminate minţi în managementul sănătăţii, pe care le are România. Regret că nu s-a dorit să avem o dezbatere serioasă pe acest subiect. A existat o comisie prezidenţială privind analiza situaţiei sistemului de sănătate din ţară, a dat un pronostic exact al sistemului, în condiţiile în care ştim că anual, în urma acestui raport pe care l-a realizat Comisia prezidenţială pentru sănătate, în România mor peste 70.000 de cetăţeni, de boli de care puteau fi vindecaţi... sau puteau fi evitate aceste tragedii... Deci, cred că... boli evitabile, exact aşa cum spune colegul nostru, domnul Nicolăescu. Deci, cred că este esenţial să nu tratăm superficial această problemă legată de sănătate. Am trecut prin prea multe evenimente tragice în ultimii ani şi tot nu încercăm să privim cu mai multă luciditate spre acest subiect important. Mi-aş dori foarte mult ca acest proiect de lege să se întoarcă la comisie şi să reluăm dezbaterea pe marginea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu.

Eugen Tomac Propun întoarcerea iniţiativei legislative la comisie. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Cine este pentru retrimiterea acestei propuneri legislative la comisie? Ce termen avem? Două săptămâni. Voturi pentru? 74 de voturi pentru. Împotrivă? 91 de voturi împotrivă. Abţineri dacă sunt? Nu sunt abţineri. Propunerea de retrimitere la comisie a fost respinsă. Continuăm cu prezentarea raportului. Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul negativ al Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic şi Social, al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru muncă, al Comisiei pentru administraţie publică, al Comisiei pentru buget, punctul de vedere negativ al Guvernului, emis în 2016, şi avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare un ansamblu de măsuri privind reorganizarea sistemului sanitar din România. La şedinţă au participat 18 deputaţi, din totalul de 19. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente. Iniţiativa legislativă nu reglementează domenii de interes care sunt stipulate în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cum ar fi: profesia de medic, medic dentist, farmacist, organizarea şi funcţionarea organismelor profesionale corespunzătoare fiecărei profesii, ceea ce conduce la un vid legislativ. Nu se regăsesc o serie de prevederi care transpun directive europene privind domeniile reglementate, şi anume: medicamentul, efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic sau farmacovigilenţa. Unele prevederi sunt caduce, fiind prevăzute termene retroactive pentru punerea în aplicare, exemple: art. 190, art. 205, art. 231. Acestea au fost motivele pentru care comisia a propus respingerea propunerii legislative. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale... doriţi să interveniţi? Domnul deputat Tomac. (Consultări.) OK. Vă cer scuze pentru această mică întrerupere. Cred că ne-am lămurit. Mergem mai departe.