24 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PL-x 84/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; PL-x 84/2019. Are caracter ordinar şi 12 amendamente admise. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea Comisiei pentru administraţie, prezentarea raportului, domnul preşedinte Florin Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa PL-x 84/2019 din 4 martie 2019, cu dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 februarie. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Am avut aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ; aviz favorabil din partea Comisiei pentru industrii şi servicii; aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; aviz favorabil de la Comisia pentru mediu; aviz favorabil de la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi; aviz favorabil - Comisia pentru drepturile omului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001. Intervenţiile legislative vizează introducerea unei definiţii a aşezărilor informale, precum şi evidenţierea problemelor asociate socio-demografice şi economice generate de statutul de informalitate asupra locuitorilor lor, precum şi clarificarea şi detalierea responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale în legătură cu recunoaşterea fenomenului, identificarea aşezărilor informale şi a tipologiilor lor. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulament, comisia a examinat proiectul în şedinţa din 12 iunie 2019. A fost prezent şi domnul Ciprian Lucian Roşca, secretar de stat în cadrul MDRAP. Şi s-a luat decizia unui vot - cu unanimitate de voturi - pentru adoptarea proiectului de lege amintit. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Dacă...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Florin-Claudiu Roman O să prezint şi punctul de vedere al Partidului, dacă se poate?

Carmen-Ileana Mihălcescu La dezbateri generale, avem deja un... Da? La dezbateri generale, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Bun. Pe scurt, ca să înţeleagă toţi colegii, pentru că am văzut o interpretare foarte proastă a legii, într-o anumită zonă a presei. Deci, aici nu e vorba de a demola imobile sau alte lucruri fără autorizaţie de construire. E o situaţie care se referă strict la aşezările informale pentru persoanele vulnerabile. Vorbim de unităţi de 3-4 case. Aşa cum ştiţi, întâlnim în majoritatea localităţilor din ţară acele aşezări informale. Practic, prin acest proiect de lege le dăm posibilitatea primarilor ca acolo unde persoanele vulnerabile vor să intre în legalitate, să-şi rezolve problema de autorizare a caselor, de racorduri şi de branşamente la utilităţi, să poată beneficia de acest lucru. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön, doriţi să interveniţi? Vă rog.

Ödön Szabó Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Am citit raportul şi iniţiativa legislativă. Într-adevăr, se referă la zona vulnerabilă. O singură chestiune pe care nu o înţeleg. Ce se întâmplă cu proprietatea, în cazul în care aceste aşezări informale se realizează nu pe proprietăţile statului, pe proprietăţile publice, ci pe proprietăţile cetăţenilor? Ce se întâmplă cu proprietatea cetăţeanului, pe care se realizează o asemenea aşezare informală? Cum va putea să intre în legalitate persoana respectivă? Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. O să trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 5 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 6 la 12 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final.