15 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 (PL-x 753/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999; PL-x 753/2018; raport fără amendamente; se află în procedură de urgenţă. Are cuvântul iniţiatorul, reprezentantul Guvernului. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Prezentarea raportului, Comisia pentru buget. Vă rog.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 12 decembrie 2018. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, doamna Cristina Prună. Vă rog.