7 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (PL-x 92/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 20 din ordinea de zi. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate - PL-x 92/2018; are caracter ordinar; ne aflăm în procedură de urgenţă; şi este un raport fără amendamente. Din partea Guvernului? Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru sănătate, domnul preşedinte Buicu, prezentarea raportului.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. La întocmirea prezentului raport am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru muncă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale ANMCS, care sunt structuri cu personalitate juridică; organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora se aprobă prin hotărâre de Guvern. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi. În urma dezbaterilor, membrii comisiei vă propun, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Emanuel Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Voi vorbi astăzi nu numai în calitate de deputat şi membru în Comisia pentru sănătate, ci voi vorbi şi în calitate de reprezentant al unei asociaţii de pacienţi, care a fost nevoit de multe ori să stea lângă un bolnav, la propriu, sub pat. Adică cunosc foarte bine ce înseamnă mizeria din spitale, ce înseamnă lipsa de finanţare. Şi am urmărit, cu atenţie, în ultimele luni, activitatea ANMCS. Această structură are la bază, are ca mamă o instituţie numită CONAS. O să-i rog pe deputaţii de Timiş să fie atenţi - indiferent de partidul din care fac parte. Şi cei care sunt interesaţi să vină să vadă acest document care atestă modul în care a fost efectuată evaluarea spitalului din Lugoj, un spital care este prăbuşit, care are nenumărate nevoi, care este finanţat cronic. A fost jefuit de CONAS, mama ANMCS, cu suma de 100.000 de lei. Carevasăzică, un spital vine şi cere - de la stat, de la autorităţile locale, centrale - ecograf de 20.000 de euro, pentru că, cu 5 ani înainte, a venit CONAS şi a spus că este nevoie de un asemenea aparat, şi statul, în loc să-i dea ecograful de 15.000 de euro sau de 20.000, îi ia 30.000 de euro, ca să constate prin multe acte ceea ce se vede cu ochiul liber. Mai mult decât atât, o sursă importantă de corupţie, pe care i-am reclamat-o şi domnului Cepoi, şi domnului Buicu, şi colegilor mei din Comisia pentru sănătate, şi v-o reclam acum şi dumneavoastră, este faptul că cel care face evaluarea - inspectorul ANMCS - primeşte bani de la spitalul evaluat. La spitalul din Lugoj, cineva a calculat că inspectorul de acolo, echipa de acolo au muncit 337,17 ore. Cum credeţi că s-a stabilit numărul de ore? Toate spitalele sunt finanţate din contractele cu Casa. Ca să facă contract cu Casa, un spital trebuie să aibă nişte dotări minime. Carevasăzică, acreditarea se face şi prin Casa de Asigurări, care finanţează spitalul cu o sumă din care o altă autoritate a statului, ANMCS, ia o altă sumă de bani, în mod complet nejustificat. Sunt susţinătorul calităţii în sănătate, consecvent, sunt nebunul acela care merge cu camera prin spitale şi arată mizeria. Dragii mei, vă rog să intraţi pe pagina mea şi să vedeţi, în 4 aprilie 2017, filmarea de la Serviciul de anatomopatologie din Cluj, oameni care trăiesc - 22 la număr - într-un subsol unde nu poţi pune şobolanii. Documentul oficial din partea Ministerului Sănătăţii - acel serviciu a fost acreditat de ANMCS cu un certificat de acreditare valabil până în 2021.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, aţi depăşit timpul regulamentar.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Dacă dumneavoastră credeţi că exagerez, vă rog să mergeţi la Serviciul de anatomopatologie al Spitalului Judeţean din Cluj. Ce vă spun? Obiectul votului de astăzi va fi înfiinţarea unor oficii ale ANMCS în foarte multe locuri din ţară. Deci trebuie să găsim spaţiu pentru...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.

Emanuel-Dumitru Ungureanu ... o autoritate care se suprapune cu alte autorităţi de evaluare. În condiţiile în care noi nu avem spaţii pentru locurile insalubre din spital, să relocăm oameni care trăiesc mai rău decât şobolanii.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Emanuel-Dumitru Ungureanu O să închei, şi mulţumesc...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu ...rugându-vă să reflectaţi la restructurarea acestei instituţii care căpuşează sistemul sanitar. Şi îl rog public pe domnul Cepoi, care este vechi în sistem, să vină cu propuneri concrete ca această instituţie, care trebuie să fie a calităţii, să nu fure şi din puţina calitate pe care încearcă s-o ofere managerii de spitale, în unităţile sanitare care sunt focare de infecţie.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Şi eu mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu În continuare, domnul Ovidiu Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc. Stimată doamnă vicepreşedinte, Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Înţeleg măsura, în sensul unei descentralizări a activităţii şi cu speranţa unei eficientizări, în contextul în care de un an de zile am cerut acestei autorităţi să clarifice situaţia de la Hospice "Dr. Carl Wolf" din Sibiu şi, în fapt, n-am primit nici astăzi o clarificare. Deşi din februarie am adresat o întrebare scrisă prim-ministrului Dăncilă, n-am primit niciun răspuns. Profit de prezenţa domnului preşedinte Cepoi, poate primesc în sfârşit un răspuns referitor la taxele exorbitante solicitate pentru acreditarea unor servicii pe care statul nu este în stare să le furnizeze, cum sunt cele de hospice, pentru nişte oameni aflaţi într-o situaţie îngrozitoare, inclusiv copii. Vă rog, domnule preşedinte, să luaţi măsurile necesare ca astfel de situaţii să nu se mai poată produce şi să urgentaţi un pic realizarea raportului şi verdictului de acreditare, astfel încât acest hospice, care trăieşte în principal din donaţii externe, ale unor cetăţeni, mai ales din Germania, bine-intenţionaţi în raport cu pacienţi aflaţi, repet, într-o situaţie îngrozitoare, să se clarifice cât mai repede şi să nu fie în continuare victima birocraţiei nejustificate din România. Vă mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Florin Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. N-aş fi vrut să intervin, dar domnul deputat Ganţ a sesizat foarte bine de fapt care este intenţia acestei măsuri legislative, în sensul descentralizării, în sensul ca furnizorii de servicii medicale să nu trebuiască să vină toţi la Bucureşti şi să aibă, la nivel local, la nivel regional, posibilitatea de a interacţiona cu această instituţie. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Vass Levente.

Levente Vass Descentralizăm un serviciu care, deocamdată, în principiu, nici nu există. Deci aceasta este problema. (Aplauze.) Deci, trebuie să ne gândim foarte bine care sunt unităţile sanitare care trebuie acreditate şi să luăm la rând, cel mai important, să aibă spitalele, şi, după aceea, să vedem celelalte unităţi. Domnule Ganţ, e un exemplu excelent. Ei ar trebui să fie ajutaţi, nu să li se perceapă nişte taxe - hospice-ul. Medicii de familie, la fel. Însă ar trebui să fie acreditate unităţile private, cabinetele medicale private care, astăzi, în afară de autorizaţia sanitară de la DSP, nu trebuie să parcurgă niciun fel de evaluare, niciun fel de acreditare. Astfel, am putea ajuta oamenii, pacienţii să aibă pârghii şi să ştie exact unde trebuie să meargă atunci când au nevoie de calitate într-un serviciu spitalicesc, cabinet medical şi aşa mai departe. UDMR o să susţină şi o să voteze această modificare legislativă - O.U.G. Însă, în continuare, o să susţinem neacreditarea cabinetelor medicale de familie. Domnule Cepoi, vă rog tare mult să nu mai trimiteţi prin interpuşi scrisori, ca să-mi schimb părerea. Îmi menţin părerea. Şi vă rog tare mult să nu faceţi presiuni. Mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alţi vorbitori. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.