18 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 (PL-x 660/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr. 46/2003, PL-x 660/2018. Domnul preşedinte Buicu, prezentarea raportului. Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, doamnă preşedinte. La întocmirea prezentului raport am avut în vedere avizele favorabile de la Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru muncă, Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru egalitate de şanse. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 şi a Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, în sensul asigurării serviciilor medicale pentru copiii până în 18 ani, persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele de sănătate, femeile însărcinate, lăuzele şi persoanele care sunt victimele traficului de persoane, în cazul în care acestea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă şi nu deţin Cod Numeric Personal. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Doamnă Bîzgan, doriţi să interveniţi? Vă rog.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Mulţumesc, doamnă preşedinte. În România, în 2019, există în continuare copii care, deşi trăiesc şi respiră, ei nu există din punct de vedere legal. Aceşti copii, din diferite motive - fie că părinţii lor nu au acte de identitate, sau sunt abandonaţi la naştere şi nu ştim cine sunt părinţii, sau părinţii lor au acte, însă nu merg să declare copiii la primărie - rămân umbre ale sistemului, fără drepturi, la fel ca şi copiii mei, şi ai dumneavoastră, la servicii medicale gratuite, aşa cum garantează Constituţia României. Prin votul dumneavoastră de astăzi, pe care vă rog să-l daţi pozitiv, rezolvăm două probleme: 1. Aceşti copii vor putea beneficia de ocrotirea statului, conform Constituţiei; 2. Aceşti copii vor intra în legalitate, pentru că acest proiect legislativ prevede că imediat ce aceşti copii se vor prezenta în unităţile medicale, vor intra în mod automat în procedura de obţinere a unui Cod Numeric Personal, deci al unui drept la o viaţă în dreptate, legalitate, aici, în România. Şi pentru prima dată cu adevărat vom finaliza aceste probleme şi nu vom mai lăsa mii de copii în spate - copiii noştri, ai României. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Emanuel Ungureanu? Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Acest proiect de lege este foarte bine-venit. Ca asistent social clinician, am asistat la situaţii paradoxale. Copii cu boli foarte grave care nu fuseseră înregistraţi din eroare la naştere, cărora li se făceau foi de observaţie care nu puteau fi decontate şi care, în cele din urmă, mureau şi nu puteau fi îngropaţi din cauza unei situaţii paradoxale - nefiind înregistraţi ca fiind născuţi, nu puteau fi înmormântaţi pentru că nu existau de drept în acte. Aceste situaţii aberante, dramatice, de-a dreptul, pe care le-am trăit la Clinica Pediatrie II din Cluj nu vor mai putea fi posibile dacă vom trece această lege. O felicit pe colega noastră iniţiatoare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Corneliu-Florin Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. Doar pentru stenogramă. Art. 2 din raport devine art. 3, iar art. 3 devine art. 2. Şi la art. 2 după sintagma: "Prevederile art. 225 alin. (2) - (4) se introduce sintagma: "Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Am reţinut aceste lucruri. Domnul Petru Movilă. Vă rog.

Petru Movilă Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect de lege. Este un proiect de lege bun, care vine să completeze Legea sănătăţii şi alte legi care conferă drepturi pacientului în România. Însă suntem în situaţia aceasta din cauza faptului că administraţiile locale, serviciile de evidenţă a populaţiei, serviciile de stare civilă nu funcţionează aşa cum ar trebui, şi, din acest punct de vedere, în spitale, mai ales în sistemul de urgenţă, vin încă foarte mulţi cetăţeni români, cu vârste diferite, care nu au un act de identitate. Şi, prin această lege, venim şi completăm gama de servicii medicale. Pentru că este important de spus că orice cetăţean al României care ajunge în sistemul de sănătate beneficiază de tratament medical, beneficiază de gratuitate - sigur, minimum 3 zile. Deci, din acest punct de vedere, nu se pune problema neapărat a unui act de identitate, însă este corect pentru spital, pentru medicul de familie, pentru orice furnizor de servicii de sănătate să aibă un document, să aibă un registru clar în care fiecare pacient să fie evidenţiat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Alfred Simonis. Vă rog, procedură.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este absurd ca un copil să nu poată beneficia de servicii medicale, în ţara asta, pentru că nu are un Cod Numeric Personal. Este o absurditate iresponsabilitatea părinţilor care dau viaţă acestor copii. Şi este absurd că până acum statul nu a fost în stare să rezolve aceste probleme, deoarece ştim foarte bine cu toţii, cei care lucrăm în administraţia publică, că erau proiecte avizate de prefecturi prin care copiii aveau posibilitatea obţinerii CNP-urilor, mai ales în satele României, pentru că acolo avem cele mai multe probleme. Dar, totuşi, prezenţa asistenţilor sociali pe teren, angajarea mai multor asistenţi sociali în cadrul UAT-urilor ar fi, iarăşi, o modalitate de rezolvare urgentă a acestor probleme, pentru că aceşti oameni nu sunt responsabili pentru copiii lor. Pe de altă parte, aceşti copii nu pot să pornească în viaţa normală fără un Cod Numeric Personal. Ne gândim la şcoală, ne gândim la stare civilă, ne gândim la un contract de muncă, eventual, pe care nu îl vor obţine. Şi din moment ce nu au un exemplu pozitiv în faţa lor, nu au ajutor, ei nu vor putea să se integreze în societate şi va creşte numărul persoanelor tinere care nu au Cod Numeric Personal. Această propunere legislativă este sprijinită şi de UDMR şi credem că implementarea va fi cea mai mare provocare pentru noi, toţi. Chiar sunt foarte curioasă ce rezultate o să obţinem, în timp, prin aplicarea acestei legi. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Doamna Mara Calista? Vă rog.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Anunţ de la început că Partidul Naţional Liberal va vota cu două mâini acest proiect. Şi o felicit pe Oana pentru faptul că s-a agitat, astfel încât copiii din România să nu se mai blocheze atunci când vine vorba despre un Cod Numeric Personal. Pentru ei, dacă stăm să ne gândim, este o cifră. Probabil pentru instituţiile statului este o necesitate, ca să-şi poată justifica mai departe anumite intervenţii, hârtii şi aşa mai departe. Din păcate, un copil care nu are CNP, plecând de la analize - cum spuneau foarte bine colegii mei -, plecând de la sistemul sanitar, nu se poate integra, nu poate avansa la şcoală, nu poate deveni un cetăţean, dacă vreţi, corect, cu acte în regulă, al societăţii în care trăim. Iar cred că un astfel de lucru în România anului 2019 este total inadmisibil. Vă spun, încă o dată, felicitări iniţiatorului! Şi sper să reuşim să rezolvăm cât mai multe din problemele pe care astfel de copii le au în ţara în care trăim. Nu doar aceea a Codului Numeric Personal, ci multe altele, chiar alături de natalitate, de şcoală, de educaţie, sunt multe de făcut mai departe, pentru ei. Dar este un început şi o felicit pe Oana.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Vass? Vă rog.

Levente Vass Stimaţi colegi, Cu toată stima, totuşi, înainte să ne cuprindă euforia la votarea acestei legi, să ştiţi că e o portiţă. Deci se creează o portiţă, într-o lege a sănătăţii, pentru problemele din administraţie. Deci nu trebuie să ne bucurăm foarte mult pentru această propunere legislativă. Da, se rezolvă problema, pentru un timp. Se va rezolva problema dacă alţii îşi mai dau silinţa pentru acest lucru. Dacă portiţa aceasta n-o să însemne că de-acum încolo nu-ţi duci la primărie actele copilului nou-născut. Dar, să ştiţi că această lege a sănătăţii nu poate rezolva problemele, nici cu portiţă şi nici fără portiţă, din administraţia locală. Deci, haideţi, votăm, am fost de acord şi în comisie, a fost vot unanim, o să fie şi aici, dar ar fi timpul să schimbăm Legea sănătăţii, una la mână, pentru că modificările sunt enorm de multe. Şi, doi la mână, ar trebui să ne gândim cum rezolvăm aceste probleme, care nu aparţin sistemului sanitar, în legislaţia administraţiei publice locale. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. De la nr. crt. 2 la 6, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul merge la votul final. Şi ultimul punct.