6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural" (PL-x 46/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 84. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural" - PL-x 46/2017. Prezentarea raportului comun, domnul Ion Călin. Vă rog.

Ion Călin Doamnă vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural." Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în condiţiile art. 75 alin. (2) Teza a III-a din Constituţia României. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural", al cărui principal obiectiv îl reprezintă facilitarea accesului persoanelor fizice la locuinţe sociale, în mediul rural, în anumite condiţii. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii sesizate în fond, care au dezbătut separat, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural". Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa rămâne pentru votul final.