28 iunie 2017 – Depunerea jurământului de către doi membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe.

Carmen-Ileana Mihălcescu Îl invit la tribună pe domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe.

Dorel-Gheorghe Căprar (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ. Eu, Căprar Dorel-Gheorghe, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, Jur să apăr interesele României şi să respect Constituţia şi legile ţării. Jur ca, atât pentru timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor. Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Şi îl invit la tribună pe domnul senator Bădulescu Dorin- Valeriu. Vă rog. Deschideţi microfonul, vă rog frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc tuturor. Declar închisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de astăzi. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,28.