6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 297/2016). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 83. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali - PL-x 297/2016. Pentru prezentarea raportului comun... Procedură, domnul Andronache. Două secunde, vă rog. Vă rog, domnule Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Grupul parlamentar al PNL vă solicită retrimiterea la comisie a acestei iniţiative legislative, pentru o nouă dezbatere, având în vedere că obiectul de reglementare al acesteia este revenirea la votul în două tururi, în cazul primarilor. Considerăm necesară această revenire, dat fiind faptul că s-a constatat că actualul sistem electoral în vigoare, cu privire la alegerea primarilor, este, în opinia noastră, nedemocratic şi conduce la situaţii care nu mai pot fi acceptate. De aceea, propunem retrimiterea la comisie şi sperăm într-o nouă dezbatere, astfel încât propunerea să se întoarcă cu un raport de adoptare. Vă mulţumim.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Avem o propunere de retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot, vă rog. Cu scuzele de rigoare, s-a resetat sistemul de vot, cartela mea fiind scoasă în timpul votului, aşa că vă rog să acceptaţi să reluăm acest vot, dacă nu vă deranjează, pentru că nu am apucat să votez. Vot, vă rog. Propunerea a fost respinsă cu 48 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg fără opţiune. Prezentarea raportului comun. Vă rog, domnule deputat.

Constantin Avram Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raportul comun asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa PL-x 297 din 27 iunie 2016, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Guvernul României apreciază că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe cu privire la oportunitatea modificării legii, în sensul urmărit prin iniţiativa legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, prin Avizul nr. 4c-5/530/2016, a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 115/2015, în sensul modificării modalităţii de alegere a primarilor. Astfel, în situaţia în care niciunul dintre candidaţii pentru funcţia de primar nu a abţinut cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, se va organiza un al doilea tur de scrutin, între candidaţii de pe primele două locuri. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Florin Roman. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Este o vorbă - "De ce ţi-e frică nu scapi!". Până la urmă, şi odată şi odată, tot ne vom întoarce la ceea ce este democratic şi la ceea ce este legitim. Sigur că PSD-ului îi convine actualul sistem de alegere a primarilor, într-un singur tur. Aşa ne-am trezit cu doamna primar general al Bucureştiului, cu 18% primar general. Aşa ne-am trezit, şi în alte părţi, cu anumiţi colegi care au ajuns primari, peste noapte, datorită acestui sistem de vot. Când vorbiţi despre domnul Hava, mai gândiţi-vă de zece ori. Este primarul municipiului reşedinţă de judeţ, cu cea mai mare longevitate la nivel naţional şi câştigă, de regulă, cu 60-70%. N-are niciun fel de problemă. Dar, stimaţi colegi, aţi câştigat alegerile locale cu 2.600.000 de voturi, votul politic, la consiliul judeţean. Aţi avut 1.489 de primari aleşi prin acest sistem de vot. A fost nevoie să mai veniţi şi cu Ordonanţa nr. 50 şi să transformaţi 500 de colegi în traseişti. Cu toate acestea şi cu armele dumneavoastră veţi pierde următoarele alegeri locale. (Vociferări.) Şi o să vă întoarceţi, de data aceasta pe băncile opoziţiei, şi o să cereţi un alt sistem pentru alegerea primarilor. Să nu uitaţi acest lucru, şi atunci când vă veţi pregăti expunerea de motive trebuie să vă gândiţi că, indiferent de cum sunteţi acum, pe val, sub val sau aşa mai departe, totuşi, esenţa democraţiei, adică votul legitim trebuie să primeze şi pentru dumneavoastră, şi pentru noi, şi pentru toţi cei care reprezentăm cetăţenii în Parlamentul României. Revenirea la două tururi de scrutin, pentru alegerea primarilor, este cel mai legitim şi cel mai democratic model de urmat pentru noi. Nu vă faceţi calculul că va fi tot aşa, că ştiţi foarte bine că nu va fi tot aşa! Şi, repet, ceea ce astăzi dumneavoastră nu doriţi, se va întoarce, nu peste mult timp, împotriva dumneavoastră! Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Marius Paşcan. Vă rog.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, După cum ştiţi, încă din 2015, Partidul Mişcarea Populară a depus, a înregistrat un proiect privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. A fost, la rândul său, respins. L-am reluat, am desfăşurat o campanie naţională de strângere de semnături pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi avem peste un milion de semnături ale cetăţenilor care au semnat şi au consfinţit să susţină acest demers. Eu cred că este în interesul nostru, al tuturor... operezi o corectură. Primarul Bucureştiului de astăzi a fost ales cu 13,3% din numărul electorilor prezenţi pe listele de vot. Avem primari în ţară care sunt aleşi cu procente între 7%-10%. Despre ce reprezentativitate a lor vorbim? Nu dorim cu toţii să le creştem legitimitatea acestor aleşi pentru ca ei, într-adevăr, să aibă o largă majoritate, să fie susţinuţi şi, mai mult, să crească competitivitatea dintre candidaţi? Cred că sunt lucruri fireşti şi normale şi nu ar trebui gândite la modul restrictiv sau politicianist, pentru că asta ne propunem cu toţii, să reprezentăm, înainte de toate, interesele cetăţenilor care ne-au susţinut şi ne-au votat. De aceea, stimaţi colegi, inechivoc, vom vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ. Aparţine altor colegi, dar asta are mai puţină importanţă. Semnifică finalitatea acestui demers, care este necesar, moral, just pentru România. Sper să consimţiţi şi să înţelegeţi greutatea acestui demers pentru viitorul acestei ţări. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Tudor Benga.

Tudor - Vlad Benga Dragi colegi, Alegerea primarilor într-un singur tur este, cumva, al doilea sau al treilea păcat originar al democraţiei româneşti. Ştim deja în ce hal a ajuns democraţia românească, prin cantitatea uriaşă de obstacole pe care coaliţia majoritară, dar şi cu sprijinul unora din opoziţie, actualmente, le-a ridicat în calea participării politicii. Nu putem, la nesfârşit, să ţinem oamenii departe de politică şi să ne aşteptăm ca ţara aceasta să meargă înainte. Mai devreme sau mai târziu, ne vom întoarce cu siguranţă la alegerea primarilor în două tururi. Mai devreme sau mai târziu, nu o să mai puteţi să vă protejaţi de intrarea oamenilor curaţi şi integri în politică. (Vociferări.) Din păcate, şi acesta este un semn de responsabilitate al USR, reforma electorală a fost o parte critică din agenda noastră. (Vociferări.) Am susţinut şi ne-am asumat public acest proiect de lege al PNL, în condiţiile în care să nu uităm că PNL a fost printre cei care au susţinut, în 2015, acest troc pentru bipartidism, care, într-o măsură, a contribuit şi el la fundătura în care ne găsim. USR va vota, fără echivoc, împotriva respingerii acestui proiect de lege. Nu putem defila cu primari aleşi cu 7% sau 8% din numărul total al electorilor de pe liste. Trebuie să deschidem democraţia, trebuie să facem curăţenie, şi nu avem cum să o facem în felul acesta. (Aplauze.) Mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Andrei Gheorghe. Domnule Călin, vreţi să interveniţi pe procedură? Nu. OK.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Întâmplător, cunosc foarte bine ceea ce înseamnă să fi primar, cu bune şi cu rele, în România. Şi cred că această propunere legislativă, pe care PNL a iniţiat-o aici, este una fundamentală, din două puncte de vedere. În primul rând - păstrarea mecanismelor democratice în România. Noi, dacă vom insista ca primarul să fie ales într-un singur tur, scădem legitimitatea primarului. Şi mai facem câteva lucruri - scădem gradul de participare la vot şi reducem jocul electoral, pur şi simplu, într-o zonă a manipulării aşa-numitului electorat captiv de diferiţi primari sau candidaţi. Această modalitate, pur şi simplu, descalifică jocul democratic, sub toate aspectele sale, şi, de asemenea, pur şi simplu, creează un soi de monopol al puterii la nivel local. Şi, credeţi-mă, ştiu ce se întâmplă cu primarii în România. Sunt foarte multe abuzuri care s-au făcut la adresa lor, iar acest lucru este real. Dar, pentru a avea o administraţie publică locală sănătoasă, o administraţie publică locală care să poată duce la îndeplinire nişte proiecte adevărate de dezvoltare în folosul comunităţii şi al cetăţenilor, noi trebuie să stimulăm acest joc democratic şi să nu transformăm funcţia de primar într-o funcţie aleasă aşa, pe termen nelimitat, pentru că, după cum s-a văzut la ultimele alegeri, acest lucru a determinat scăderea procentului de participare la vot la alegerile locale. De asemenea, gradul de interes pentru alegerile locale, în momentul de faţă, a scăzut, se apropie de nivelul de interes pentru alegerile parlamentare, unde a fost 40% prezenţă la ultimele alegeri. Primarul este un om care are un rol esenţial în comunitate şi care trebuie responsabilizat. Iar prin această competiţie electorală, prin alegerea primarilor în două tururi de scrutin, noi responsabilizăm primarul şi, pur şi simplu, îl motivăm şi îl stimulăm. Este o chestiune care ţine şi de capacitatea primăriei de a funcţiona şi de performanţa administraţiei publice locale. Cred că sunt foarte mulţi primari care ştiu că doar cu 10% din populaţia totală a localităţii vor fi realeşi şi, pur şi simplu, amână realizarea anumitor proiecte, devin mai puţin receptivi la cererile şi la problemele cetăţenilor. Aşadar, vă rog pe toţi... s-au făcut greşeli... una dintre acele greşeli de importanţă electorală este trecerea la această alegere a primarilor într-un singur tur de scrutin. Haideţi să fim responsabili şi să votăm pentru revenirea la sistemul alegerilor primarilor în două tururi de scrutin! Este o chestiune în folosul oamenilor, în folosul cetăţenilor şi în folosul dezvoltării comunităţilor locale.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Astăzi, mulţi primari sunt demotivaţi fix din acest motiv. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, Îmi place foarte mult când aruncăm încoace şi încolo cu cuvinte grele - democraţie, două tururi, un tur, reprezentativitate, de parcă ar avea legătură democraţia cu un tur sau cu două tururi. N-are niciuna! Democraţia înseamnă voinţa poporului, care se realizează într-un fel de democraţie, adică cea reprezentativă, pentru că este şi cea directă, prin aleşii cetăţenilor. Că aceasta se realizează într-un tur sau în două tururi, este o altă problemă. N-are nicio legătură cu democraţia, din contră! Un coleg antevorbitor a spus că cineva a fost ales cu 17%. Înseamnă că cel de-al doilea ar trebui să aibă 16%, da? Deci, dacă mai organizăm un tur de scrutin pentru cei doi, câţi vor fi reprezentaţi în acest al doilea tur de scrutin? 33%, adică mai puţin de o treime din voinţa electoratului. Şi jumătate dintre aceştia câţi sunt? 15%, adică 16,5%. Atunci, de ce nu s-a mobilizat mai mult acea parte a electoratului care îl dorea mai bine ales pe cel care a primit 16%? Măcar să primească 20%. Deci aceasta este democraţia! În două tururi de scrutin, o foarte mare parte a cetăţenilor deja nu se mai regăseşte. Nu o să-mi puteţi demonstra că în alegerile locale pentru primărie, în cel de-al doilea tur de scrutin apar mai multe persoane la vot decât în primul tur. De obicei apar mai puţini, adică reprezintă şi mai puţin din voinţa electoratului. Aşa că, cine doreşte să câştige primăria, să-şi mobilizeze votanţii, să primească 18%! (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Ion Călin.

Ion Călin Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Stimaţi colegi, Sigur, aici este o dezbatere întreagă, să organizăm o dezbatere şi cu societatea civilă. Dar să vorbim pe cifre, pentru că, aşa, să reluăm la microfon că încălcăm democraţia, că nu se respectă nu ştiu ce principii, este firesc să facă fiecare dintr-un anume punct de vedere sau dintr-un interes, nu neapărat doctrinar, ideologic, ci din modul de reprezentare în structura aleşilor locali. Eu am venit cu cifre. Sunt statiscian de profesie şi este, dacă vreţi, defect profesional. În primul rând, v-aş întreba cine a introdus un singur tur de scrutin - cel mai bun să câştige -, şi dacă aveţi răspunsul, este bine să continuăm, pentru ca cel mai bun să câştige. (Rumoare.) Am o medie statistică aici - ştiţi că noi avem, în România, 3.186 de unităţi administrativ-teritoriale. Ştiţi câţi au câştigat cu peste 50% din primul tur? 2.207 de mandate au fost luate între 50% şi 100%. Aceasta înseamnă 69,27%. Este reprezentativitate? Sigur că este. Şi mai am următoarele procente. Sub 20% sunt doar 11 din 3.186 de unităţi administrativ-teritoriale, apropo de lipsa de reprezentativitate în votul exprimat de alegători. Între 20%-50% avem 30,73%, adică 979 de mandate. Deci observaţi, stimaţi colegi, că şi dacă am merge pe două tururi, cei 60%-70% ar câştiga din primul tur, că iau peste 50%. Dar tot ce ar fi între 20%-50%, scăzând gradul de participare între 12%-18% în turul al doilea, chiar dacă nu vor mai lua 30%, ci vor lua 38%, gradul de reprezentativitate va fi tot acelaşi. Aşa că, să vorbim pe cifre, pentru că aşa, încă o dată mă repet, avem multe de spus, dar să facem şi câteva dezbateri fie la Comisia pentru administraţie din Senat, fie la cea din Camera Deputaţilor, sau în comisiile reunite, sau cu societatea civilă, cu experţi europeni, şi eu zic că va rămâne, până la urmă, cel mai bun să câştige. (Aplauze. Vociferări.) Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Matei Suciu.

Matei Suciu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Sigur că, de-a lungul vremii, am văzut multe modificări care s-au luat aici, în plenul Camerei Deputaţilor - şi mă refer la modificările Legii electorale. S-a trecut de la două tururi la un tur de scrutin în ceea ce înseamnă desemnarea primarilor, s-a trecut la votul uninominal. Am fost, în mandatul trecut, aleşi ca parlamentari, prin vot uninominal, şi am reprezentat o zonă, şi unii spun că era mai bine atunci. După aceea, am revenit. Nu luam cuvântul dacă n-aş fi observat intenţia antevorbitorilor mei, în special din zona opoziţiei, legată de faptul că PSD-ului şi puterii, în special, i-ar conveni un singur tur de scrutin. Eu cred că este fals, şi când spun asta mă refer şi la faptul că în mandatul trecut cei mai fervenţi susţinători ai alegerii primarilor dintr-un singur tur de scrutin au fost colegii noştri de la PNL. (Vociferări.) S-a întâmplat acest lucru, eram senator atunci şi vă pot spune ce era în Senat. Şi, ca urmare, sigur că... (Vociferări.) Pe surse se vorbea chiar şi despre o înţelegere a USL de atunci, ca alegerea să se facă într-un singur tur de scrutin. Totodată, vă spun foarte clar, PSD nu are cei mai mulţi primari în oraşele reşedinţă de judeţ, în oraşele mari. Deci este falsă ideea că PSD ar avea de pierdut dacă s-ar face două tururi de scrutin, întrucât ştim cu toţii că alegerea primarilor din două tururi de scrutin înseamnă, nici mai mult nici mai puţin, doar mărirea şanselor celor care ar ieşi pe locul al doilea. De aceea, eu zic să păstrăm această lege şi să încercăm, pe cât se poate, să nu dăm vina unii pe alţii, să punem anateme gratuite şi absolut lipsite de realitate. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Vă reamintesc că din partea fiecărui grup sunt câte două intervenţii. Domnule Bacalbaşa, deja de la PSD au vorbit doi colegi de-ai noştri. Domnul Adrian Dobrovie, neafiliat. Vă rog.

Matei-Adrian Dobrovie Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Este un proiect important. Revenirea la două tururi încurajează practic competiţia reală între competitori. Nu este favorizat candidatul în funcţie. În momentul de faţă, primarul în funcţie are un avantaj clar, având funcţia respectivă şi tot aparatul la dispoziţie. Este necesar să asigurăm o reformă electorală adevărată, dar nu doar să ne oprim la această reformă, la revenirea în două tururi. Avem nevoie de un vot prin corespondenţă extins şi îmbunătăţit, avem nevoie de alte măsuri pe care trebuie să le luăm în acea comisie pe care am cerut-o, în repetate rânduri, şi anume, Comisia de Cod electoral, care a funcţionat în legislatura trecută şi care trebuie reluată şi în această legislatură pentru a pune la punct, practic, un Cod electoral unitar, şi nu pentru a face nişte corecţii punctuale, din când în când, la anumite legi. Evident, revenirea la două tururi este benefică şi încurajează şi buna reprezentare şi competiţia corectă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa rămâne pentru şedinţa de vot final.