3 decembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x 414/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; are caracter organic; Pl-x 414/2018. Comisia? Vă rog frumos, doamnă preşedinte Camelia Gavrilă, prezentarea raportului suplimentar.

Camelia Gavrilă Raportul suplimentar asupra propunerii legislative - Pl-x 414/2018 - pentru completarea art. 33 din Legea educaţie naţionale nr. 1/2011. Comisia a reanalizat raportul anterior. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea posibilităţii elevilor din sistemul învăţământului profesional, tehnic şi dual, cu vârsta de peste 16 ani, să încheie, la cerere, un contract de muncă part-time cu operatorul economic care are în derulare un parteneriat în învăţământul dual. De asemenea, absolvenţii care au beneficiat de formare în învăţământul profesional tehnic şi dual încheie prioritar un contract de muncă cu agentul economic pe o perioadă minim egală cu cea a şcolarizării. Este vorba despre o lege organică. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În primă instanţă, s-a respins propunerea legislativă. Membrii comisiei au reanalizat textul propunerii legislative şi noile amendamente propuse de iniţiatori. Amendamentele au fost prezentate, dezbătute, votate individual, toate fiind respinse la vot. Motivaţia respingerii - spicuiesc doar câteva argumente - sunt aspecte şi reglementări legale în vigoare suficiente şi acoperitoare în ceea ce priveşte posibilitatea de a încheia un contract de muncă part-time pe perioada studiilor sau cu normă întreagă, după absolvire. Sunt, de asemenea, chestiuni care ţin de probleme de constituţionalitate în ceea ce priveşte libertatea muncii, conform prevederilor constituţionale, în condiţiile unui caracter imprevizibil al circumstanţelor viitoare, în care se va afla elevul la absolvirea celor trei ani de şcoală profesională şi de activitate practică. De asemenea, clauzele contractuale care limitează sau constrâng libertatea muncii nu pot fi luate în calcul. Reglementările în vigoare la acest moment, legate de învăţământul dual, oferă o mare libertate în stabilirea probelor de admitere, facilitând selectarea unor candidaţi apţi şi motivaţi pentru a dobândi o calificare în acest sens şi evident, pe parcurs se creează posibilitatea selecţiei candidaţilor, calitatea formării practice şi o bună colaborare cu şcoala, toate aceste aspecte putând conduce, în final, la o rată mai mare de angajare a absolvenţilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale, doamna Cristina Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Este vorba de o iniţiativă legislativă care venea în întâmpinarea unor nevoi. Foarte curios este că, recent, după manifestările festive de la Alba Iulia, Guvernul împreună cu sindicatele au hotărât că e oportun, 5 ani de zile, să-i promoveze pe aceşti tineri în câmpul muncii. Adică să-i convingem să rămână în întreprindere, în cadrul agentului economic care are un parteneriat cu şcoala, în cadrul învăţământului profesional dual. Deci, iată că iniţiativa pe care am adus-o în atenţia dumneavoastră a fost preluată şi se doreşte a fi implementată. Prin urmare, este un discurs plin de ipocrizie, stimaţi colegi. Voi relua această iniţiativă, pentru că, de fapt, ea face parte dintr-un pachet legislativ legat şi de impozitare zero pe muncă - cei 3 ani de zile, cât durează şcoala profesională, deci în cadrul învăţământului profesional dual - pentru ca tinerii să aibă o integrare mult mai uşoară pe piaţa muncii. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Acest proiect de lege vine în susţinerea dezvoltării învăţământului profesional în România şi corelarea ofertei educaţionale cu cererea de pe piaţa muncii. Pentru a stimula elevii să urmeze cursurile unei şcoli de meserii, aceştia ştim că primesc o bursă profesională care, în cazul învăţământului profesional dual, este dublată de o bursă oferită de agentul economic cu care elevul încheie un contract de formare profesională. Având în vedere că deja din clasa a IX-a sau a X-a sunt foarte mulţi tineri care împlinesc deja vârsta de 16 ani, vârsta minimă la care pot să fie angajaţi cu timp parţial de lucru, această iniţiativă prevede posibilitatea încheierii unui contract de muncă între elevi şi companii, şi acest lucru îi fidelizează pe elevi şi constituie o garanţie pentru operatorii economici. De asemenea, creşte rata de angajare a absolvenţilor şi reduce rata şomajului la tineri, în România. În concluzie, Partidul Naţional Liberal susţine această iniţiativă legislativă, aşa cum susţine orice iniţiativă legislativă care duce la dezvoltarea învăţământului profesional dual, pentru că este foarte important ca elevii să dobândească şi experienţă practică, şi să ajungă să poată să fie angajaţi cât mai repede. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Propunerea legislativă merge la votul final. Închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Vă doresc o seară bună! La revedere!