13 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 110/2014). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - PL-x 110/2014. Acest proiect, potrivit prevederilor art. 115, urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului, Guvernul României. O să vă rog să vă prezentaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor raportoare, juridică şi transporturi, pentru prezentarea raportului comun, domnul deputat Bode, vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond cu dezbaterea în procedură de urgenţă a actului normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Proiectul de lege a fost respins de Senat, în şedinţa din 3 martie 2014. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie, în sensul introducerii sancţiunii contravenţionale complementare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul neachitării amenzii contravenţionale într-un termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, precum şi a introducerii unei derogări de la art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, referitor la efectul suspensiv de executare al plângerii contravenţionale. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc frumos. Dacă din partea grupurilor parlamentare? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal susţine proiectul de respingere al acestui proiect de lege, iniţiat de Guvern. Proiectul de lege, după cum puteţi vedea, nu vine decât să aducă o suprareglementare şi, în fapt, nu este decât un factor de tensiuni sociale şi contravine mai multor paragrafe din noul Cod penal. Pe undeva, astfel de soluţii, de natură coercitivă şi hiperreglementatorii, nu fac niciun fel... nu duc la acea rezolvare a situaţiei cu privire la colectarea amenzilor. Aici e nevoie de cu totul şi cu totul alte măsuri, măsuri de natură judiciar-administrativă care să intervină strict pe ceea ce înseamnă creşterea colectării amenzilor rutiere de la cetăţeni. Mi se pare că e un proiect care nu are niciun scop definit în acest moment şi ca atare susţinem respingerea.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.