13 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 198/2019) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 198/2019. Sunt 10 poziţii cu amendamente admise. Prezentarea raportului, vă rog.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare extinderea deductibilităţii cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului tehnic preuniversitar şi universitar; neimpozitarea veniturilor primite de elevi/studenţi pe parcursul învăţământului dual, preuniversitar şi universitar; deducerea cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului dual, preuniversitar şi universitar; în cazul determinării venitului net anual în sistem real, neimpozitarea sumelor plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor. La lucrările comisiei online şi-au înregistrat prezenţa un număr de 26 de deputaţi din totalul de 27. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la lucrările online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu un amendament admis de tehnică legislativă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnule Năsui, doriţi să interveniţi? Nu. Nu sunt intervenţii. Ba da, domnul Leoreanu. Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc. Acest proiect de lege conţine extinderea deductibilităţii cheltuielilor privind învăţământul tehnic, preuniversitar, universitar, organizarea şi desfăşurarea acestui învăţământ, dar, foarte important, şi neimpozitarea veniturilor primite de elevi sau studenţi pe parcursul desfăşurării învăţământului dual. De asemenea, şi neimpozitarea sumelor alocate de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor este o măsură să sprijine această activitate. Cele două linii pe care operează acest proiect de lege, ajutând atât învăţământul dual, cât şi învăţământul de educaţie timpurie, determină Grupul Partidului Naţional Liberal să voteze pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Doamna Iurişniţi? Dezbateri generale. Vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da, este o iniţiativă legislativă binevenită. Orice propunere legislativă, orice ameliorare a cadrului legislativ în favoarea parteneriatului şcoală - agent economic, în învăţământul profesional dual, este mai mult decât binevenită. Ştim foarte bine că trebuie susţinut acest tip de învăţământ. Deocamdată 10% din copiii României ajung în acest sistem de învăţământ dual. Eu aş propune, de asemenea, să urgenteze Comisia pentru buget punerea pe ordinea de zi a unei iniţiative legislative care vine exact pe această direcţie - 0 taxe pe profitul reinvestit... în burse pentru copiii, tinerii care sunt cuprinşi în învăţământul profesional dual şi în activităţile profesionale. Deci, e o completare binevenită la această iniţiativă legislativă pe care astăzi o dezbatem şi o votăm. Uniunea Salvaţi România va vota pentru acest proiect de lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Doamna Csép Andrea. Vă rog.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Nu este îndeajuns să avem doar pe hârtii scrise nişte programe de sprijinire a familiilor, a copiilor sau a părinţilor, ci trebuie să luăm decizii foarte clare şi măsuri prin care chiar venim în sprijinul acestor familii, sprijinul locurilor de muncă, dar, totodată, sprijinim familiile prin deducerea unor cheltuieli, ca să investească în educaţia copiilor, să ştie copilul în siguranţă, să ştie copilul într-o instituţie în care învaţă, primeşte educaţie. Şi sunt alocate fonduri pentru aceste posibilităţi. UDMR întotdeauna a sprijinit iniţiativele care vin şi ajută familiile. Aceasta este o iniţiativă a Grupului UDMR. Totodată, stimaţi colegi, şi pe această cale fac un apel către dumneavoastră, în viitor să vorbim nu numai despre problemele demografice ale României, ci să încercăm să creăm un cadru legislativ prin care chiar venim în sprijinirea tinerilor, venim în sprijinirea familiilor şi a celor nevoiaşi. Vă mulţumim pentru sprijin.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Merge la votul final. Este un raport fără amendamente. Şi ultimul proiect.